Aqua Kem PowerPods Thetford, blå, 20stk

kr 299,00
50+ på vårt lager

Aqua Kem PowerPods fra Thetford er konsentrert sanitærvæske for toalettets avfallstank i bobiler, campingvogner og mindre toalettanker. Thetford Aqua Kem PowerPods nye formula  bruker innovativ teknologi for å kunne låse dufter, forblir duften inne i poden til den skal brukes, så nesten ingen duft på badet eller på hendene. 1 pose holder til 20 liters tank og varer inntil 5 dager.

Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Thetford PowerPods® Blue tilbyr toppmoderne utseende og ytelse, som er representativ for den nye generasjonen fleksible enkeltpakkede kjemiske væskedoser for avfallstanken. Ved hjelp av innovativ teknologi for å kunne låse dufter, forblir duften inne i poden til den skal brukes, så nesten ingen duft på badet eller på hendene. PowerPods® representerer kraften til Thetfords kjemiske væsker i en pod, og tilbyr enestående ytelse! 1 pakke inneholder 20 belger og 1 kapsel varer i 5 dager, noe som gir 100 dager med bekymringsfri bruk av avfallstanken.

 

 

Agua Kem PowerPods doseringskapsler

Med Aqua Kem PowerPods sine innovative doseringsposer får man alltid rett dosering i tanken. Doseringsposene inneholder flytende væske og blander seg raskt i tanken for tilnærmet umiddelbar effekt.

 Powerpods Aqua Kem blue fra Thetford

Aqua Kem PowerPods løser opp avfallet

De kjemiske forbindelsene i doseringsposene hjelper til med raskere å løse opp avfallet i tanken, slik at tømmingen går lettere.

PowerPods tekniske detaljer

  • Forpakning med 20stk poser
  • Kapasitet pr pose: 20 liter tank
  • Anbefalt oppbevaringstemperatur: -5°C til +35°C
  • Laveste temperatur: -20°C
  • Teknisk datablad

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

helsefare 50 etsende 50 miljofare 50

Fare! Inneholder: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL. Alcohols C9-11, ethoxylated: 2-metylpropan-1-ol-, isobutanol. <5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer; parafymer; COUMARIN. Posene må ikke åpnes og må ikke berøres med våte hender. Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlige øyeskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke spis, røyk eller drikk ved bruk av produktet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Samle opp spill. Kan gi en alergisk reaksjon. Må ikke åpnes.

Varenummer4564447
ProdusentThetford
FargeBlå
Tilgjengelighet48 timer
BrukermanualNorsk
VarehusVårt lager

Kundeanmeldelser

Du anmelder: Aqua Kem PowerPods Thetford, blå, 20stk

Din rangering
Vennligst velg en av hver vurdering ovenfor.