AGM eller Litium batterier, hva er best

Som om det ikke var vanskelig nok fra før å navigere i alle batteritypene som var tilgjengelig med AGM, GEL, lukkede og åpne fritidsbatterier, startbatterier og andre, så gjorde ikke inntoget av litium batterier det så mye enklere. Det er ikke slik at det er en fasit for hva som er det beste batteriet å velge i en solcelleinstallasjon på en hytte. I denne artikkelen prøver vi å gå gjennom fordeler og ulemper med de ulike batteritypene, slik at man kan gjøre et informert valg og velge den batteritypen som passer best for seg.

Rask lading av litium batterier

Den store fordelen med litium batterier er at de er raske å lade i forhold til AGM og andre blybatterier. Litium batterier kan lades med nesten full effekt til de er fulle. AGM batterier kan lades raskt med full effekt når de er utladet, men dess fullere de blir, dess langsommere går ladingen. De siste 10-20% kan ladingen gå i sneglefart. I et solcelleanlegg på en hytte, har ikke dette så mye så si, da solceller gir i hovedsak forholdsvis lite lading over lang tid. Men skal man lade med aggregat, så er det en fordel å få lade raskt.

Lettere å overlade AGM batterier vs. Litium batterier

Det er ingen elektronikk eller BMS i et AGM batteri. I AGM batterier er polene direkte koblet til battericellene. Velger man feil ladeprogram eller bruker en lader med feil, så kan man rakst risikere å overlade et AGM batteri. AGM batteri er følsomme for overlading, så man risikerer å ødelegge batteriet ganske raskt. AGM batterier er også litt mer kompliserte å lade, da de gjerne skal ha en bulk ladespenning som etter en gitt tid går over til float ladespenning. Bulk ladespenning over for lang tid vil overlade batteriet. Til AGM batterier bruker vi å anbefale en bulk ladespenning på rundt 14,4-14,6 volt og float på rundt 13,6-13,8 volt. For litium batterier er det enklere. De kan lades med full ladespenning hele tiden, inntil 14,6 volt. Går ladespenningen høyere, vil BMSen i batteriet koble ut ladingen og beskytte batteriet.

Lavere pris for AGM batterier

Selv om blyprisene har gått mye opp de siste årene, så er litium fortsatt mye dyrere. AGM batterier er derfor rimeligere i innkjøp enn litium batterier. I litium batteriene sitter også en BMS som styrer batteriet. BMSene er ikke gratis, så de er også med på å dra opp prisen på litium batteriene. Innkjøpsprisen gir likevel ikke hele bildet, da litium batterier ofte vil ha en lengre levetid ved at de tåler flere utladinger enn AGM og andre blybatterier.

Enklere oppbygging av AGM batterier

Et AGM batteri inneholder ingen elektronikk. Her er det enkel teknologi med legerte blyplater i hver celle og kraftige blyforbindelser mellom cellene og batteripolene. I forhold til AGM batteriene blir litium batteriene som små datamaskiner å regne. I BMSene sitter avansert elektronikk som overvåker og måler lading, forbruk, temperatur og kapasitet. Mikroprosessorer overvåker statusen og sperrer av lading ved unormaliteter og avvik og mange kan også rapportere feil via bluetooth eller annen datatilkobling til smart-telefoner etc. Det sier seg dermed selv at det er mer som kan gå galt i et avansert mikroprosessorstyrt batteri enn i et batteri helt uten finelektronikk.

Lav vekt og volum på Litium batterier

Litium batterier har en helt utrolig lav vekt og lagrer mye kapasitet i forhold til vekt og størrelse. For en hytte langt unna allfarveg er det mye enklere å transportere og få plass til et litium batteri. AGM batterier er tross alt virkelig blytunge i ordets rette forstand.

Vinterlagring av litium vs. AGM batterier

De fleste hytter med solcelleanlegg står tomme om vinteren. Hvordan AGM batterier og Litium batterier best oppbevares er litt ulikt. AGM batterier må lagre helt oppladet. Lagres de halvfulle blir de raskt ødelagt. Derfor er det viktig å passe på at de er toppladet til høsten. Skal anlegget ikke brukes i løpet av vinteren, kan de gjerne kobles fysisk ifra etter toppladingen. Litium batterier derimot, står seg best ca halvladet. for å unngå topplading, kan det derfor være lurt å koble også disse ifra til høsten. AGM og litium batterier skal altså lages på samme måte,  men av helt ulike årsaker.

Stabil spenning på Litium batterier

Litium batterier er suverene med stabil spenning nesten gjennom hele rangen fra fulladet til tomt. For mye 12v utstyr er dette en stor fordel. TVer virker mer stabilt og vannpumper pumper bedre. Høyere spenning gir også mindre tap i ledningsnettet, da det ikke må kompenseres med høyere strømtrekk i ampere.

Vanskelig å beregne kapasitet på Litium batterier

Det er mye lettere å beregne gjenværende kapasitet på AGM batterier vs. Litium batterier. For AGM batterier faller spenningen forholdsvis jevnt ettersom det blir mindre kapasitet igjen på batteriet. For Litium batterier er spenningen lik, nesten uavhengig av kapasitet. Mange litium batterier prøver å løse dette problemet med apper og display som beregner hvor mange % kapasitet som er igjen på batteriet. Denne beregningene er komplisert og om den ikke blir kalibrert av og til, kan gjenværende kapasitet vise helt feil verdier.

AGM vs. Litium på ring hytta varm løsninger

Litium batterier er ikke nødvendigvis førstevalget for ring hytta varm løsninger. Hverken AGm eller Litium batterier like kulde. Begge batteritypene mister mye kapasitet når det er minusgrader. Kommer temperaturen under -20 kobler de fleste litium batterier ut. Å ring ehytta varm blir da ikke mulig, siden man har mistet strømmen. Mange litium batterier har også en BMS som går i dvale dersom batteriet ikke er i bruk over en viss periode. Uten sol til lading eller forbruk på anlegget, kan man risikere at litium batteriet har gått i dvale når man forsøker å ringe hytta varm. For AGM batterier er det enklere, her er det ingen elektronikk som slår av batteriet, så man er alltid sikret kontakt med ring hytta varm løsningen. For AGM batterier er det dog viktig at man passer på nok strøm på batteriet, det er ingen elektronikk på batteriet eller i solcelleregulatoren som passer på at batteriet ikke blir stående halvtomt og ødelegges.

Litium batterier er kompakte

Man får mye mer energi i forhold til volum ved valg av litium batterier. Har man lite plass der batteriene skal stå er valget derfor enkelt med litium batterier fremfor AGM eler andre blybatterier.

Litium batterier elsker å stå halvladet

Den beste måten å oppbevare litium batterier på er å la de stå kjølig og halvladet. For Agm og andre blybatterier er det å stå halvladet svært skadelig og en av de hyppigste årsakene til tidlig batteridød for AGM batterier. Å ha batteriene stående halvadet over tid kan raskt skje uforvarende ved at man glemmer forbruk på eller lar seg lure av høy batterispenning ved lading der batteriene egentlig bare er halvfulle. Med litium batterier unngår man en av de hyppigste årsakene til at man må reinvestere i nye batterier i solcelleanlegget.

 

Alt i alt er det ikke mulig å komme med et klart råd for hvilke batteritype man skal velge. Både AGM og Litium batterier har sine fordeler og ulemper i ulike situasjoner. Man må selv tenke gjennom sin bruk og gjøre seg opp en mening om hva som er viktig i den installasjonen der batteriene skal brukes.