Når man skal beregne størrelse på et solcelleanlegg er det viktig å kunne beregne forbruket og batterikapasiteten. Her gir vi en oversikt over hvordan man enkelt beregner dette.

Beregning av forbruk

Å beregne forbruket er forholdsvis enkelt. Man ganger utstyrets forbruk i watt (W) med antallet timer man bruker utstyret i løpet av en dag, slik at man får antallet watt-timer utstyret bruker. Så legger man sammen dette for alle tingene man har (TV, vannpumpe, inverter, stuelampe, mobillader, parabolmottaker etc.).

Eksempel 1

Beskrivelse
Ant. timer pr dag Forbruk pr dag
TV som bruker 50Watt 2,5 50 x 2,5 = 125Wt 
4 Leselamper på 10Watt  1 10 x 1 x 4 = 40Wt 
1 Stuelampe på 15Watt 5 15 x 5 = 75Wt 
Sum  240Wt pr dag 

Med et forbruk på 240Wt pr dag, bruker du 1680Wt på en uke (240Wt x 7 = 1680Wt).

Omregnet til At gir dette et forbruk på 1680Wt / 12V = 140At i løpet av en uke.

 

Eksempel bruk av Led lamper og sparepærer

Beskrivelse

Ant. timer pr dag

Forbruk pr dag
TV som bruker 50Watt 2,5 50 x 2,5 = 125Wt 
4 Led leselamper på 2Watt  1 2 x 1 x 4 = 8Wt 
1 Stuelampe med sparepære på 5Watt   5 5 x 5 = 25Wt 
Sum  158Wt pr dag 

Med et forbruk på 158Wt pr dag, bruker du 1106Wt på en uke (158Wt x 7 = 1106Wt).

Omregnet til At gir dette et forbruk på 1106Wt / 12V = 92At i løpet av en uke.

 

Beregning av batterikapasitet

For å finne ut hvor mye kapasitet man har tilgjengelig i batteribanken, kan det være en fordel å regne ut hvor mange watt man har tilgjengelig i batteribanken. Når man beregner hvor stor batterikapasitet man trenger må man ta hensyn til at været i Norge ikke er til å stole på. Man bør derfor ta utgangspunkt i at man ikke får noe lading fra solcellepanelet og at batteribanken derfor må sørge for å ha nok kapasitet til å dekke forbruket i hele perioden.

Generelt kan man ikke tappe batteriene helt ned, uten å påføre batteriene skade. Det maksimale man kan tappe ned batteriene er ofte til rundt 30%. Et batteri på 100At kan man derfor maksimalt tappe ned til det gjenstår ca 30At.

Dersom det er kaldt, har batteriene mindre kapasitet enn når det er varmt. Dersom batteriene f.eks. er plassert i en bod eller på et kaldt loft om vinteren har man derfor mindre kapasitet tilgjengelig enn når batteriene står i en oppvarmet stue. Ved 0 grader har mange batterier f.eks. bare 80% av normal kapasitet.

Man skal imidlertid passe på å ikke installere en for stor batteribank. Batteriene bør nemlig bli fulladet rundt en gang i måneden for å få optimal levetid. En stor batteribank for å kompensere for et lite solcellepanel er dermed ingen god løsning. Da bør man heller se på hvordan man kan redusere forbruket, f.eks. ved å installere Led og sparepærer.

Eksempel på tilgjengelig kapasitet (200At batteribank, normal temperatur):
Batterikapasitet x maks nedtapping x systemspenning = tilgjengelig kapasitet i watt  
200At x 0,7 x 12 = 1680 Watt

Eksempel på tilgjengelig kapasitet (200At batteribank, lav temperatur):
Batterikapasitet x korrigert kapasitet for lav temperatur x maks nedtapping x systemspenning = tilgjengelig kapasitet i watt  
200At x 0,8 x 0,7 x 12 = 1344 Watt