Bobil

Nyere bobiler leveres med motorer som tilfredsstiller Euro 5 og 6 kravene. Disse har strenge krav til utslipp og forbruk. En måte å redusere forbruket på er å bruke „smarte“ dynamoer. Disse dynamoene lader ikke like kraftig hele tiden, så lenge startbatteriet er tilstrekkelig oppladet. Det reserverers ofte litt kapasitet i batteriet til lading ved bremsing og kjøring i nedoverbakker. Flere melder at de ikke får tilstrekkelig lading til forbruksbatteriet før motoren går med over 2000 omdreininger.

En utfordring for bobilbatteriet

For bobiler og forbruksbatteriet i bobiler utgjør dette en utfordring, da den smarte dynamoen ikke tar hensyn til at også et forbruksbatteri skal lades. Resultatet er at man kan risikere å komme frem til fricampen uten at bodelsbatteriet har blitt ladet opp. Ladingen baserer seg mer på at forbruksbatteriet skal lades opp av solcelle og tilkoblet strøm på campingplasser. For de som liker å ta seg lange raster utenom campingplassene eller å fricampe i f.eks. fjellet, er dette en stor utfordring. Ikke bare risikerer man å ha lite strøm tilgjengelig, men forbruksbatteriet risikerer også å sulfatere og bli defekt mye før tiden, da det ikke blir tilstrekkelig oppladet.

Omformer appDC-DC ladebooster

Victron har kommet opp med en perfekt løsning på problemet med sine Smarte Orion-Tr DC-DC omformere/ladere. Disse kobler man enkelt opp mellom startbatteriet og forbruksbatteriet. Orion-Tr Smart finner automatisk ut når motoren går og lading av forbruksbatteriet kan begynne. Victron Orion-Tr Smart kompenserer for spenningstapet i kabelen og transformerer opp spenningen fra startbatteriet til perfekt ladespenning for forbruksbatteriet. Orion-Tr Smart inneholder flere forhåndsprogrammerte ladeprogram til ulike batterityper, inkludert litium batterier, man kan stille inn egene ladeprogram.

Overvåking

Victron Orion-Tr Smart bruker Bluetooth teknologi, slik at man enkelt kan koble seg opp med en smart telefon for å gjøre innstillinger på den. Her får man også oversikt over batterispenning på startbatteriet og forbruksbatteriet (inngående og utgående spenning), samt hvilket ladesteg laderen befinner seg i.

Smart overvåking av motor

Victron Orion-Tr Smart trenger ingen tilkobling til nøkkel, ECU eller annen styrestrøm for å bestemme om motoren går. Det eneste som kreves er direktekobling mellom startbatteriet og forbruksbatteriet. Victorn Orion-Tr Smart bruker så et avansert overvåkingsprogram for å finne ut om motoren går eller ikke. Når motoren går, starter ladingen automatisk og når motoren stoppes, stoppes ladingen. Man risikerer dermed ikke at startbatteriet tømmes for å lade forbruksbatteriet. Den smarte dynamoen i bilen, vil oppdage det ekstra forbruket som går med til lading av forbruksbatteriet og kompensere med ekstra lading, slik at startbatteriet alltid er nok oppladet.

Smart detektering

Ferdig pakke

Vi har laget en ferdig pakke som inneholder Orion-Tr Smart og 10m ferdig terminert kabel med sikringer, sikringholdere og ringterminaler, samt strips for å feste kabelen. Legg opp kabelen mellom startbatteri og forbruksbatteriet og sett Orion-Tr Smart inn på denne. Orion-Tr Smart plasseres nærmest forbruksbatteriet.

Smart koblingsskjema

Bobil Booster ladepakke 12V 18A

Bobil Booster ladepakke 12V 30A