Simkort

Et SIM-kort er ikke lenger bare et SIM kort. Det er et utall operatører og abonnement å velge mellom. Tidligere var det hipp som happ hva man valgte av abonnement. Med moderne abonnement og SIM-kort kan flere tjenester som BankID, Mobilsvar og viderekobling ligge i SIM-kortene og gi problemer når man skal sende kommandoer til Ring Hytta Varm apparater.

Valg av operatør
Ingen av Ring Hytta Varm produktene vi selger er låst til noen operatør eller abonnement. Det er likevel ikke alle operatører og abonnement som fungerer like bra å bruke i et Ring Hytta Varm abonnement. Årsaken til dette ligger mye i hvordan telefonsentralene til de ulike operatørene er satt opp og hvilken tjenester som er inkluderte i SIM kortet. F.eks. har stadig flere SIM-kort innebygget BankID som kan feiltolke kommandoene som blir sendt.

2G, 3G og 4G
Selv om det har vært mye fokus rundt slukkingen av 3G, så har dette nærmest ingen effekt for Ring Hytta Varm produkter. Ring Hytta Varm produktene bruker 2G og dette er inkludert i så godt som alle abonnement. Unntaket der dette kan gi problemer er steder der man kun har hatt 3G dekning og ingen 2G dekning.

Vår anbefaling - M2M
Vår generelle anbefaling er å bruke Telenor eller Telia M2M abonnement. Man velger den av de to operatørene som har best dekning i området. M2M er abonnement som er spesielt tilpasset kommunikkasjon mellom "maskiner". Kommandoene blir ikke mistolket av sentraler og andre tjenester og kommer frem til Ring Hytta Varm enheten uten endringer eller forsinkelser. M2M abonnementene er også generelt rimelige med en lav månedsavgift.

 • Beregnet for kommunikasjon mellom maskiner
 • Ingen tilleggstjenester som kan forstyrre kommandoene
 • 12-siffret nummer som ikke blir listet opp i opplysningstjenester
 • Lav månedlig avgift
 • Stabil tjenste der omstart av SIM-kortet så godt som aldri er nødvendig
 • Går ikke tomt for penger, slik kontantkort kan gjøre

OBS1! iPhone brukere bør slå av Imessage, da denne tjenesten kan mistolke 12-siffret nummer.
OBS2! iPhone brukere bør bruke +47 i begynnelsen av nummeret, slik at iPhone ikke mistolker nummeret som et utenlandsnummer.

Unngå
Det er flere abonnement man må unngå:
 • Abonnement og SIM kort der PIN-kode ikke kan slås av
 • SIM kort der BankID på mobil ikke kan slås av
 • Tvilling SIM (her blir alle SMSer sendt til hovednummer
Tips til feilsøking
Her har vi samlet en liste over råd som er grei og teste om man har problemer med Ring Hytta Varm funksjonen.
 • Sjekk at abonementet er aktivt ved å ringe til det
  • "Nummeret er ikke i bruk" - tyder på at abonnementet er stengt/ikke aktivert
  • "Abbonnenten har slått av telefonene eller er ikke tilgjengelig" - dårlig dekning eller Rung Hytta Varm enheten er slått av
  • Det legges på omtrent med en gang - tyder på at abonnementet er OK og man har kontakt
 • Sett SIM kortet i en vanlig telefon og sjekk om PIN-kode er slått av og det er dekning på 2G
 • Slå av Ring Hytta Varm enheten ved å gjøre den strømløs, vent 1 minutt og slå den på igjen.
 • Ta ut SIM kortet og sjekk at det sitter i riktig vei
Denne artikkelene baserer seg på den informajsonen som var tilgjengelig da den ble publisert. Artikkelen baserer seg på egne erfaringer og tilbakemeldinger fra kunder. Endringer hos operatører, abonnement eller andre forhold utenfor vår kontroll kan gjøre at råd som er listet opp her må tas med forbehold om slike endringer.