I svakstrøm anlegg slik som 12V og 24 volt solcelleanlegg, er det viktig å dimensjonere strømkabelene som brukes på riktig måte. Dette for å unngå for mye tap av strøm i kablene. I denne artikkelen finner du en oversikt over hvor tykk strømkabel som anbefales i forhold til lengde på kabelen med hensyn til Watt som skal gå gjennom den.

Beregning av kabeldimensjon i solcelleanlegg

I et typisk solcelleanlegg er det vanlig med en systemspenning på 12 Volt. Dette innebærer et problem, da noe av spenningen går tapt i ledningen når strømmen skal ledes langt. I vanlige bolighus med 230V installasjoner, er ikke dette noe problem da det ikke er så farlig om spenningen faller med 2-3 Volt. I et solcelleanlegg med 12 Volt er det imidlertid viktig, da f.eks. TV-en ikke vil fungere om spenningen faller fra 12 Volt til 10 Volt på vei fra batteri til TV. Det er derfor viktig at man hele tiden tenker på å få så korte strekk som mulig slik at solcellepanelet plasseres nær laderegulatoren og at laderegulatoren plasseres nær batteribanken.

For å unngå spenningstap, kan man kompensere med å bruke tykkere kabel. Under har vi satt opp en liten tabell som angir anbefalt kabeldimensjon ved ulike typer belastning.

Kabeltverrsnitt tabell beregning til solcelleanlegg

 

 

Alternativ kabeltabell

  12W 24W 60W 108W
1 meter 0,5 mm2 0,5 mm2 0,5 mm2 0,75 mm2
5 meter 0,5 mm2 1,5 mm2 3,0 mm2 5 mm2
10 meter 1,5 mm2 2,5 mm2 6,0 mm2 10 mm2
15 meter 2,0 mm2 3,5 mm2 9,0 mm2 16,0 mm2
20 meter 2,5 mm2 5,0 mm2 12,0 mm2 20,0 mm2

 

Tabellen over viser at dersom du skal ha et forbruk på 12W som ligger 1 meter unna, trenger du ikke tykkere kabel enn 0,5 mm2 for å unngå spenningstap. Har du f.eks. en TV som bruker 60W og som ligger 10 meter fra batteribanken, trenger du 6,0 mm2 tykk strømkabel.