Retur av ee-avfall

Norsirk logoElektrisk avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men leveres inn som EE-avfall for gjennvining.

Du kan levere inn EE-avfall gratis til oss.

Avfallsforskriften presiserer at når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale som ved netthandel, skal nettbutikken etter norsk lovgivning etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall. Vi benytter oss av Norsirk sine mottaksanlegg i hele landet. Du kan også levere EE-avfall til vårt lager på Åheim vederlagsfritt.

Vi ivaretar vårt ansvar for miljøvennlig retur i Norge gjennom medlemskap i returselskapet Norsirk. 

Norsirk er et landsdekkende, bransjeeid, nonprofit returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. 

Norsirk henter EE-avfall fra ca 2500 hentesteder i hele Norge, primært fra forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og fra kommunale og interkommunale avfallsmottak. Alle privatpersoner kan levere EE-avfall gratis til kommunale avfallsmottak eller til forhandlere/butikker som selger samme type produkter. 

Næringsdrivende kan også levere til de samme stedene, men de vil kunne belastes for et vederlag ved innlevering. Alternativt vil forhandler kunne kreve nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.