Betingelser

Frakt
Frakten blir automatisk kalkulert når du legger varer i Handlekurven og går til Kassen.

Betaling
Betaling skjer via Paypal, Vipps, forskudd, faktura med 10 dagers forfall eller med Visa / MasterCard. Du velger selv hvordan du vil betale når du legger inn din ordre. Selger forbeholder seg retten til å kredittsjekke fakturaordre og eventuelt avslå kreditt på fritt grunnlag.

Avtaleprosess
Bestilling sendt inn via nettbutikken anses som bindende for kjøper når det klikkes på "Bekreft Ordre" knappen i bestillingsprosessen. Etter at bestillingen er sendt er det ikke mulig å legge til eller endre varer i bestillingen, da den normalt går direkte til behandling og pakking. Bestillingen anses ikke som bindende for selger før den er gjennomgått av selger og blir sendt ut. E-posten som sendes ut automatisk etter at ordre er lagt inn anses dermed bindende for kjøper, men ikke bindende for selger før den er gjennomgått. Ved bestilling via telefon eller e-post anses bestillingen som bindende for kjøper når den er avlevert. Bestillingen anses ikke bindende for selger før den er gjennomgått av selger og blir sendt ut. Ved tvil om hva som er bestilt er det "Ordre"/"Ordrebekreftelse" som sendes ut av selger som anses som bestillingen. "Ordre"/"Ordrebekreftelse" må derfor leses nøye og kontrolleres at er i henhold til det som ønskes bestilt. Selger forbeholder seg retten til å slette bestillinger som åpenbart er feil. Selger kan utføre kredittsjekk dersom selger anser dette for nødvendig.

Levering
Alle forsendelser blir sendt ut så raskt som mulig. Normal leveringstid er ca. én uke etter at vi har mottatt bekreftelse på din bestilling. For varer som skal til Nord-Norge eller som må sendes med godsrute, kan leveringstiden være noe lengre. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillinger med bakgrunn i lagerstatus, trykkfeil etc. Eventuellt innbetalte beløp eller reservasjoner, vil selvsagt bli tilbakebetalt/fristilt omgående. Vi sender dessverre ikke til Svalbard.

Undersøkelse av produktene
Ved mottak og senest innen 24 timer etter mottak er det viktig å gå gjennom leveransen og kontrollere at varen(e) og antall stemmer med ordrebekreftelsen. Varene må også sjekkes for transportskader. Synlige transportskader skal meldes til transportør ved mottak. Transportskader som ikke er synlige ved mottak må meldes innen 24 timer for å gjøre krav gjeldende. Krav meldt etter disse fristene kan dessverre ikke dekkes. Kjøper kan nekte å ta imot transportskadde varer. Dersom kjøper tar imot transportskadde vare(r) eller de viser seg i ettertid å være transportskadde, påfaller det kjøper å avhende disse for egen regning.

Reklamasjon
Dersom de mottatte varene har feil eller mangler ved leveranse skal du snarest og innen 14 dager fra mottagelse kontakte oss. Beskriv i e-posten hva du mener er galt med produktet og evt. hvordan du har testet det og om det er synlige feil eller mangler ved produktet. Normalt vil vi be om å få varen sendt inn til oss, men dette vil det evt. gis beskjed om. Ved godkjent reklamasjon begrenser vårt erstatningsansvar seg maksimalt til fraktkostnader inn til oss etter Postens satser eller annen transportør dersom dette er avtalt, samt verdien av varen.

Ved mangel menes når produktet ikke er som avtalt eller er dårligere enn det man generelt kan vente av tilsvarende produkter. Dersom det blir konstatert at varen har en mangel, kan du, avhengig av mangelens art, ha rett til å få feilen reparert, nytt produkt, prisavslag eller heving (omgjøring) av kjøpet. Ved synlige skader på emballasje ved mottak må innhold kontrolleres for skader før du forlater postkontoret/utleveringsstedet.

Ved næringskjøp er det Kjøpsloven som gjøres gjeldende og det gjøres i disse tilfeller gjeldende en kortere reklamajsonsfrist enn 2 år dersom produsentens garanti er kortere enn 2 år. Selger dekker heller ikke kostander til feilsøking og arbeid i forbindelse med innsending av varer og bytte av deler. Selgers erstatningsansvar er ved skade begrenset oppad til varens verdi.

Dersom det fremsettes reklamasjon og det viser seg å ikke være grunnlag for dette, kan selger kreve dekket kostnader for frakt og medgått tid.

Angrerett
Som kunde hos oss har du full bytte- og returrett i 14 dager fra den dagen du mottok varene og angrerettskjema. Forutsetningen er at varen må være ubrukt og original emballasjen må være intakt. Ved bruk av angrerettloven er det kundens ansvar å dekke returporto. Angrefristen gjelder ikke for næringskjøp. Angrefristskjema sendes som vedlegg til ordrebekreftelsen.

Retur av varer
Alle varer som returneres skal sendes per post i original emballasje og være tilsvarende pakket som da varene ble mottatt. Dersom nettbutikken er fraktbetaler, dekkes kun frakt etter rimeligste forsendeslsesmetode. Kjøpesum tilbakebetales når varene er mottatt og godkjent. Pakker skal ikke sendes til oss i Postoppkrav, og vil ikke bli løst ut.

Uavhentede pakker
Uavhentede forsendelser vil bli fakturert med kr. 175,- i tillegg til reell porto og returporto.

Personvern
Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredjepart. Desse opplysningene blir oppbevart ifølge norsk lov.

Generelt
For forhold som ikke er spesielt nevnt, gjelder norsk lov. Ved tvister skal Vanylven eller det verneting som Vanylven hører inn under, velges som verneting.