Solcellepanelene skal sørge for at batteribanken er fulladet til ditt neste besøk på hytta. Strømproduksjonen til et solcellepanel er svært avhengig av været og hvor mye sol som kommer på solcellepanelet. Når solen skinner vinkelrett på et solcellepanel på 125W vil dette gi en lading på ca 7A. Når det er overskyet, disig luft, solen ikke lenger står vinkelrett på panelet eller solen ikke lenger står så høyt på himmelen (vinteren) blir ladingen lavere. Eksempel på lading fra et solcellepanel gjennom en uke er gjenngitt i tabellen under.

Panel Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
125W 80 At 185 At 270 At 355 At 385 At 320 At 270 At 255 At 195 At 140 At 50 At 55 At
200W 128 At 296 At 432 At 568 At 616 At 512 At 432 At 408 At 312 At 224 At 80 At 88 At

Dersom du bruker et ikke justerbart feste av sollcellepanelet vil ladingen være noe lavere.

Utifra tabellen kan man lese at dersom man har en batteribank på 400At og denne er tappet helt ned vil det ta ca en uke i mai å fullade den igjen, mens i oktober vil det ta nærmere 3 uker.

 

Mer lading med en MPPT laderegulator
Når man kopler et solcellepanel til en batteribank via en normal laderegulator må solcellepanelene produsere strøm med en spenning som er tilpasset batteriene. I et 12V system vil det si 10,5V - 14,5V alt etter ladetilstanden til batteriene. Et solcellepanel på 120W har typisk en strømproduksjon på inntil 7A, ved 10,5V batterispenning blir dette 73,5Watt lading (10,5V x 7A = 73,5W). Den mest effektive spenningen for et solcellepanel er imidlertid typisk rundt 17,15V, hvor det kan gi en lading på 120W (17,15V x 7A = 120W).

Det en MPPT laderegulator gjør er med jevne mellomrom å måle den optimale ladespenningen fra solcellepanelene og la solcellepanelene levere strøm i denne spenningen. MPPT laderegulatoren transformerer så ned denne strømmen til en spenning som er ideell å lade batteriene med. Dermed kan spenningen som kommer inn fra solcellepanelene til laderegulatoren ligge på 17,15V og spenningen som går ut fra laderegulatoren til batteriene ligge på f.eks. 14,1V.

Man ser raskt at en MPPT laderegulator skiller seg fra en vanlig laderegulator. Den er betydelig tyngre og større for å få plass til omformeren som skal transformere ned spenningen.

 

Beregne maks spenning fra solcellepanel
De aller fleste solcellepanel får sine verdier målt og oppgitt med en temperatur på 25°C og under ellers optimale forhold. Spenningen ut fra ett solcellepanel vil variere med temperaturen, og for hver grad kaldere enn 25°C, vil den øke tilsvarende. Som en forenkling bør du derfor alltid legge inn en sikkerhetsmargin på MINST 15% ved kalkulering av sollcellespenningen og hvilken regulator som passer.

For mer nøyaktig utregning bør du se i databladet til solcellepanelet og hente ut følgende verdier: VOC (V), temperaturkoeffisient for VOC (oppgitt i %/°C) og temperatur ved oppgitt VOC (STC, normalt = 25°C).
Så kan du bruke følgende formel:  VOC + ( Koeffisient x ( Temperatur - STC )
Temperatur i formelen er minste temperatur panelet kan bli brukt under.

Eksempel: Panel med VOC = 46V, Koeffisent = -0,35 %/°C og en minste brukstemperatur på -20°C
46V + ( -0,35 %/°C x ( -20°C - 25°C ) = 46V + ( -0,35 %/°C x -45°C ) = 46V + 15,75% = 53,245V