Når radio eller TV står innendørs kan radio og TV signalene bli for svake til å få inn et godt nok signal. Da må man sette opp en uteantenne. Forholdene utendørs kan også variere og det kan være nødvendig å sette opp ekstra forsterkere. Bruker man forsterker, trenger man også strøm og må kople opp en strømforsyning på antennekabelen. Nedenfor går vi gjennom noen av de mest aktuelle oppsettene.

Oppsett av uteantenne

Når radio eller TV står innendørs kan radio og TV signalene bli for svake til å få inn et godt nok signal. Da må man sette opp en uteantenne. Forholdene utendørs kan også variere og det kan være nødvendig å sette opp ekstra forsterkere. Bruker man forsterker, trenger man også strøm og må kople opp en strømforsyning på antennekabelen. Nedenfor går vi gjennom noen av de mest aktuelle oppsettene.

 

Enkelt oppsett med DAB uteantenne

I de fleste tilfeller får man inn et godt radiosignal ved å sette opp en uteantenne for DAB. Det trengs da bare en antennekabel mellom antenne og radioen.

DAB radio antenne

 

 

Oppsett av DAB antenne med forsterker

Dersom man har dårlige signaler, også med uteantenne, kan man kople til en forsterker. En forsterker trenger også strøm og man må derfor kople til en strømforsyning som sender strøm ut på antennekabelen og frem til forsterkeren.

Koblingsskjema dab med forsterker

 

 

 

TV antenne med forsterker

Også til TV kan man montere opp forsterker. Det finnes flere typer forsterkere. De ulike typene krever ulik type spenning og har ulik styrke på forsterkinginen. Nedenfor er et eksempel på oppsett med TV og MFA 651 forsterkeren. Denne har en forsterking (Gain) på 12dB og krever 5 eller 12 volt strøm på antennekabelen.

Koblingsskjema tv med forsterker

 

 

DAB og TV antenne på samme forsterker

Med MFA 656 forsterkeren, kan man kople til både en TV og DAB antenne og føre dette sammen inn på forsterker og videre til splitter på en felles kabel.

Koblingsskjema tv og dab med forsterker

 

To TVer koplet til samme antenne med forsterker

Med MFA 656 og IFP 522 er det enkelt å kople to TVer til samme anetenne.

Koblingsskjema med to tver