Åpenhetsloven

Vi er forpliktet til å forholde oss til Åpenhetsloven. Vi ønsker å bidra til oppfølging av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom systematisk arbeid og etablering av rutiner og aktsomhetsvurderinger, forplikter vi oss til å jobbe for å avdekke negative konsekvenser av vår virksomhet og å innføre tiltak for å redusere negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser.