Litt om fordeler og ulemper med AGM batterier kontra andre batterityper.

 

AGM batterier er den batteritypen som ofte foretrekkes i solcelleanlegg. I AGM batterier er ikke elektrolytten flytende i syreform, slik som i vanlige bilbatterier eller fritidsbatterier. I stedet er den bundet i spesielle glassfibermatter som ligger rundt blyplatene. Dette gir en svært robust konstruksjon, uten fare for syrelekkasje (selv om det skulle gå hull på batteriet). Samtidig blir batteriet mye bedre beskyttet mot frostskader, da det er svært begrensede mengder av væske som kan fryse.

Siden den interne motstaden i AGM batterier er svært lav, har AGM batteriene en svært god lademottakelighet. Dvs. at batteriet er i stand til å ta til seg og lagre den ladingen det blir tilført på en effektiv måte. På samme måte kan også batteriet gi fra seg strøm effektivt. En måte man merker dette på er at batteriene nesten ikke utvikler varme hverken når de blir ladet eller tappet ut. Dette gir også utslag i at det nesten ikke er noen grense for hvor mye strøm du kan tappe ut på en gang eller hvor mye du kan lade med. Å kunne tappe/tilføre mye strøm på en gang er aktuelt ved bruk av inverter/omformer eller om man har behov for raskt å lade opp batteribanken med en batterilader.

AGM batteriene har også en svært lav selvutlading, kun 1-3% per måned, i motsetning til f.eks. enkle fritidsbatterier som ofte har en selvutlading på 8-10% (startbatterier har gjerne enda høyere selvutladning). Har du en batteribank på f.eks. 500At vil det si at batteribanken "lekker" hele 50At pr. måned, dersom du bruker batterier med en selvutladning på 10%. Bruker du batterier med en selvutlading på 2% vil det imidlertid bare "lekke" 10At i løpet av en måned. Om vinteren når man har lav lading fra solcellene, blir dette en svært viktig faktor å ta hensyn til.

I praksis vil dermed effekten av å bytte til batterier med lavere indre motstand og lavere selvutladning være den samme som å bytte til et større solcellepanel. Dette fordi en større del av strømmen som solcellepanelet produserer faktisk kan nyttes.

"Alle" batterier har høyere kapasitet når de er varme enn når de er kalde. Særlig om vinteren er det derfor en fordel at batteriene er plasserte i et rom som er oppvarmet. I praksis vil det ofte si at batteriene blir plasserte i et skap i stua på hytta. Da blir batteriene stående varmt når du har behov for å bruke av strømmen i batteriene. Med vanlige fritidsbatterier er dette imidlertidig et problem, da batteriene vil gi fra seg gass som kan eksplodere. Siden AGM batteriene er tette, ventilregulerte batterier, gir de omtrent ikke fra seg noe gass, slik at plassering i stuen blir problemfritt.

  AGM batteri Vedlikeholdsfrie bly/syre fritidsbatterier Åpne bly/syre fritidsbatteri Startbatterier
Lav selvutlading Ja Ja, kun 1-3% Nei Nei, gjerne 5-10% når de er nye og økende etterhvert som de ble eldre. Nei Nei, gjerne 5-10% når de er nye og økende etterhvert som de ble eldre. Nei Nei, start batterier har svært høy selvutlading.
Vedlikeholdsfritt Ja Ja, trenger ikke påfylling av vann Ja Ja, trenger ikke påfylling av vann Nei Nei, trenger etterfylling av vann, oftere dess eldre batteriene er. Nei Nei, trenger etterfylling av vann, oftere dess eldre batteriene er.
Lavt gassutslipp Ja Utslippet av knallgass er nesten ubetydelig Ja Utslippet av knallgass er svært lavt Nei Nei, kan gi fra seg mye eksplosjonsfarlig knallgass og må derfor plasseres på et ventilert sted. Åpne Deep Cycle batterier har gjerne ekstra høy gassutvikling. Nei Nei, kan gi fra seg mye eksplosjonsfarlig knallgass og må derfor plasseres på et ventilert sted.
Fare for syrelekkasje Ja Ingen fare for syrelekkasje, selv om det blir slått hull på batteriet er syren bundet opp i glassfibermatten. Nei Vil etterhvert lekke farlig syre om det blir veltet på siden eller opp/ned. Dersom det blir slått hull på vil syren renne ut. Nei Lekker farlig syre om det blir veltet på siden eller opp/ned. Dersom det blir slått hull på vil syren renne ut. Nei Lekker farlig syre om det blir veltet på siden eller opp/ned. Dersom det blir slått hull på vil syren renne ut.
Ingen avleiring av electrolytens virkestoffer Ja Ingen fare for avleiring Nei Skjer om batteriene får lav ladespenning, samt i høye batterier. Nei Skjer om batteriene får lav ladespenning, samt i høye batterier. Nei Skjer om batteriene får lav ladespenning, samt i høye batterier.
Tåler frost Ja Tåler frost mye bedre enn batterier med flytende elektrolytt (syre). Nei Fryser og blir ødelagt om det ikke er tilstrekkelig oppladet. Nei Fryser og blir ødelagt om det ikke er tilstrekkelig oppladet. Nei Fryser og blir ødelagt om det ikke er tilstrekkelig oppladet.
Lav indre motstand Ja Ja, tar vare på mer av den tilførte energien og kan "gi den fra seg" med minimale tap. Nei Nei, mer energi går til spille både ved lading og forbruk. Nei Nei, mer energi går til spille både ved lading og forbruk. Nei Nei, mer energi går til spille både ved lading og forbruk.
Tåler vibrasjoner Ja Ja, tåler vibrasjoner bedre enn de fleste andre batterier. Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Tåler mange dyputladninger

Ja Ja, normale AGM batterier tåler 2-3 ganger så mange dyputladninger som normale fritidsbatterier.

Deep Cycle AGM batterier tåler igjen dobbelt så mange dyputladinger som normale AGM batterier.

Nei/Ja Normale fritidsbatterier tåler mange flere dyputladninger enn startbatterier.

Nei/Ja Normale fritidsbatterier tåler mange flere dyputladninger enn startbatterier.

Ja Åpne Deep Cycle fritidsbatterier tåler mange dyputladinger, men disse har en stor ulempe ved at de har betydelig høyere selvutladning.

Nei Nei, blir ødelagt selv etter få dyputladinger.

Allerede etter et par-tre besøk på hytten kan batteriene bli ødelagt.

Egnethet i solcelleanlegg

Smilende ansikt Normale AGM batterier er svært godt egnet i solcellenalegg.

Smilende ansikt Deep Cycle AGM batterier blir betegnet som det perfekte batteriet for solcellenalegg.

 

Det er dessuten viktig å se på batteriets indre motsand og selvutlading når man vurderer ulike modeller av AGM batterier

Nøytralt ansikt Vedlikeholdsfrie bly/syre batterier er gode batterier å bruke i solcelleanlegg som for det meste brukes om sommeren.

Nøytralt ansikt Skal hytten/solcelleanlegget brukes om vinteren gjør fare for frost og høy selvutlading denne batteritypen mindre egnet.

Surt ansikt Åpne bly/syre Deep cycle batterier er gode batterier i solcelleanlegg. Det som i hovedsak trekker ned er arbeid med vedlikehold, fare for frostskade, høyere selvutladning og mer gassutvikling.

Surt ansikt Normale åpne bly/syre fritidsbatterier er gode batterier å bruke i solcelleanlegg som for det meste brukes om sommeren, men krever vedlikehold og ettersyn.

Surt ansikt Skal hytten/solcelleanlegget brukes om vinteren gjør fare for frost og høy selvutlading denne batteritypen mindre egnet.

Surt ansikt Det frarådes å bruke startbatterier i solcelleanlegg.