Noen fallgruver er det greit å passe seg for i et solcelleanlegg. Det er også grei å ha oversikt over typiske problemer og årsaker. Her har vi listet opp noen enkle tips.

Jeg får ikke noe lading fra solcellepanelet
Ofte opplever vi at man kopler pluss og minus fra solcellepanelet feil. Det første du derfor bør sjekke (selv om du tror du har gjort dette riktig) er å sjekke at + fra solcellepanelet er koplet til + på laderegulatoren og at - fra solcellepanelet er koplet til - på laderegulatoren.

Neste trinn kan være å teste om det faktisk kommer noe spenning fra ledningene fra solcellepanelet. Kople ledningene fra laderegulatoren og mål spenningen. Når solen skinner skal denne spenningen ligge på rundt 20 Volt. Får du ikke noe utslag, må du sjekke kabelen frem til solcellepanelet. Du må også måle spenningen i koplingsboksen ved/på solcellepanelet. Får du spenning på ledningen ved laderagulatoren, men ikke noe lading, kan det tyde på dårlig kontakt et eller annet sted. Sjekk særlig koplinger som ligger utendørs.

Spenningen på batteriene faller veldig fort og laderegulatoren kopler ut forbruket etter kort tids bruk
Laderegulatoren må plasseres så nærme batteribanken som mulig, generellt ikke mer enn 1-2 meter fra batteribanken og man må bruke tykk nok kabel, tynnere kabel en 2,5mm2 skal man aldri bruke og ofte kan det være nødvendig med tykkere kabel. Dersom strekket blir for langt, eller kabelen for tynn blir laderegulatoren lurt av motstanden i kabelen til å tro at batteriene er tomme for tidlig.

Batteriene i solcelleanlegget kan være skadet, ha for liten kapasitet eller være av en uegnet type. Å bruke startbatterier eller "traktorbatterier" i et solcelleanlegg er ingen god ide. Disse er konstruert for å gi fra seg mye energi på kort tid og har dårlige egenskaper når det gjelder å holde på energien, samt å gi strøm over lang tid. Videre kan man oppleve at batterier med flytende elektrolytt fryser, noe som gjør de ubrukelige. Dersom batteriet er veldig nedtappet, fryser det ved 0 grader. Dersom hytta brukes på påskefjellet eller i vinterferien, kan feil batterivalg dermed være katastrofalt. Anbefalte batterier i solcelleanlegg er f.eks. AGM batterier som ikke kan fryse og som er konstruert for å holde på energien over lang tid.

For å finne ut om et batteri i batteribanken er skadet er det en enkel metode å lade opp alle batteriene. Man kopler de så ifra og måler spenningen på alle sammen og noterer den ned. Dagen etter måler man så spenningen igjen og sammenlikner denne med den man noterte ned dagen før. Har spenningen falt mye mer på ett batteri enn på de andre, kan det tyde på at dette er defekt. Generelt kan man også si at et batteri som er toppladet og som en til to dager senere har en lav spenning på f.eks. 11 Volt er defekt. Imidlertid kan man klare å "vekke det til live igjen" ved å ta det hjem og la det stå til lading med en batterilader over noen ukers tid.

Mange laderegulatorer har mulighet for å justere spenningen de skal kople ut ved. Et eksempel på det er våre CXN laderegulatorer. Dersom det er ønskelig at laderegualtoren skal kople ut forbruket litt senere kan det derfor være aktuelt å programmere laderegulatoren til dette.

En skal også huske på at batterier ikke har "evig" liv. Begynner de å bli noen år kan det hende at de rett og slett begynner å bli utslitt. Hvor lang levetid batterier har varierer veldig, og spørst mye på bruk og hvilke type batteri det er.

LED eller sparepæren min virker ikke.
Selv om E27 sokkelen skal være standardisert, så er det litt forskjell fra produsent til produsent, både når det gjelder pærer og selve sokkelen. Enkelte pærer kan muligens være litt "buttere", mens andre er "spissere". Dersom du tidligere har brukt pærer som er "butte" kan kontaktpunktet på siden av sokkelen ha blitt presset/bøyd litt for langt inn, slik at pærer som er "spisse" ikke kan skrues langt nok inn til å få kontakt med kontaktpunktet på siden av sokkelen. Du kan da bruke f.eks. et skrujern og bøye dette FORSIKTIG tilbake igjen. Pass på at det ikke er strøm tilkoplet når du gjør dette! Å få kontakt med kontaktpunktet i bunnen/senter av sokkelen er ofte ikke noe problem, det er som regel kontaktpunktet på siden som skaper problem.

Jeg vet at pæren får kontakt på begge kontaktpunktene, men den lyser fortsatt ikke.
I motsetning til glødepærer er 12V LED og 12V sparepærer også avhengig av at pluss og minus er riktig koplet. De skal som regel ha pluss på "spissen" og minus "rundt". Pærene er merket med pluss og minus. For pærer som ikke har skrusokkel f.eks. G4, MR16 og GU10 kreves det også at pluss og minus er riktig koplet. Pæren er merket med hvilket punkt som skal ha pluss og hvilket som skal ha minus. Dette gjelder ikke for polaritetsuavhengige pærer. De virker uavhengig av hvordan pluss og minus er koplet.