Feilsøke solcelleregulator

Mange lurer på hvordan de kan sjekke om solcelleregulatoren fungerer riktig eller om den trenger utskifting. Her viser vi deg en enkel steg-for-steg guide for å finne ut om solcelleregulatoren er i orden.

1. Restarte

En moderne solcelleregulator kan noen ganger trenge en omstart, akkurat som en datamaskin. For å gjøre dette, koble fra all strømtilførsel inkludert batteri, forbrukskurs og solcellepanel. Deretter kobler du dem til igjen i følgende rekkefølge:

  1. Batteri
  2. Solcellepanel
  3. Forbrukskurs

2. Sjekk Batteritilkoblingen

Solcelleregulatoren må være koblet til et batteri for å fungere. Sjekk først om tilkoblingen til batteriet fungerer som den skal. Koble fra alt, og deretter koble kun batterikabelen til solcelleregulatoren. Hvis solcelleregulatoren starter opp og viser liv på skjermen eller lys, fungerer tilkoblingen riktig.

Hvis solcelleregulatoren ikke våkner til liv med kun batterikabelen tilkoblet, sjekk sikringen på kabelen mellom solcelleregulatoren og batteriet. Denne sikringen må være hel og ha en kapasitet som er 5-10A større enn solcelleregulatorens kapasitet.

Utfør en spenningsmåling med et multimeter. Mål batterispenningen, som normalt skal være mellom 11-13 volt. Noter den nøyaktige spenningen. Deretter måler du spenningen på batteritilkoblingene på solcelleregulatoren. Denne spenningen bør være den samme som batterispenningen. Hvis ikke, sjekk sikringen og koblingene igjen, og forsikre deg om at kabelen er korrekt koblet til skruklemmene på solcelleregulatoren.

Hvis spenningen på solcelleregulatorens kabel er den samme som batteriet, kan det være et problem med selve solcelleregulatoren, forårsaket av lynnedslag, værforhold eller feilkobling. Interne sikringer i solcelleregulatoren kan også være defekte, men de er vanligvis ikke utskiftbare.

3. Sjekk Solcellepanelet

Hvis solcelleregulatoren våkner til liv med batterikabelen tilkoblet, er det på tide å sjekke solcellepanelet. For nøyaktige målinger, bør du gjøre dette når solen skinner på panelet. Bruk et multimeter for å måle spenningen på solcellepanelet.

Koble solcellepanelet fra solcelleregulatoren, slik at du har to løse ledninger: en positiv og en negativ. Still multimeteret til å måle likespenning (⎓) inntil 200 Volt. Hold den sorte målepinnen mot den negative ledningen og den røde mot den positive. Displayet vil vise spenningen, for eksempel 20,1 volt. For å teste om du gjør det riktig, kan du måle spenningen på et batteri på samme måte.

Hvis du ikke får noen spenning eller lav spenning fra solcellepanelet, kan det være dårlig kontakt. Gjenta målingen ved koblingsboksen på solcellepanelet. Høyere spenning der indikerer sannsynligvis dårlig kontakt på ledningen som går til solcelleregulatoren.

Hvis du får omtrent halvparten av forventet spenning fra solcellepanelet (for eksempel rundt 10 volt for et 12V solcellepanel), kan det være en defekt diode i koblingsboksen på solcellepanelet. Hvis koblingsboksen ikke er forseglet, kan du enkelt bytte den.

Du kan også måle strømstyrken i ampere fra solcellepanelet hvis spenningen er normal. Sett multimeteret til å måle høy ampere (10A DC ⎓) og koble det til solcellepanelet for å måle verdien i ampere.

For 12V solcellepaneler kan du også forsøke en direktekobling med en 12V glødepære (merk: pæren kan bli ødelagt, så bruk en du kan avse). Hvis pæren gir svakt lys, kan det være et problem med panelet eller koblingen.

Bytte solcelleregulator

Dersom alle målinger er korrekte, men solcelleregulator fortsatt ikke virker, kan det være på tide å bytte. Har du en eldre solcelleregulator, kan det uansett være lurt å bytte til en moderne MPPT solcelleregulatorer. MPPT solcelleregulatorer har bedre effektivitet og ladeprogrammer for moderne litium og AMG batterier.