Kondens på vindu

Kondens på vindu er noe som gjerne oppstår når det er kaldt ute. Den relativt fuktige inneluften kommer i kontakt med den kalde overflaten på et vindu og kondenserer og danner små vanndråper/dugg. Om dråpnene blir store nok renner de ned i glasskarmen. Om problemet ikke blir gjort noe med kan det ettherhver danne seg sopp og råteskader.

Når oppstår kondens på vinduene på hytta?
Særlig på høsten opplever mange å få kondens på vinduene på hytta. Det kan fortsatt være varmt på dagen, noe som gjør at luften trekker til seg mer fukt. Når det blir kaldt på kvelden blir vinduene kalde, samtidig som luftne ikke lenger klarer å holde på fuktighetne og den kondenserer på vinduene.

Når man kommer på hytta etter en periode er sengetøy, møbler, vegger og tak gjerne godt mettet av den fuktige luften. Når man så varmer opp trekker luften til seg mye av denne fuktigheten som så kondenserer på vinduene. At man må være lenge på hytta før kondenseringen avtar er derfor ikke unormalt. Ved korte besøk kan vinduene fortsatt kondensere mye og fukten som renner ned i vinduskarmen kan bli liggende igjen uten å tørke opp.

Solventilator virkemåteHvordan bli kvitt kondens på vinduer?
For å bli kvitt kondens og dugg på vinduer må man få ned luftfuktigheten inne. Det er flere måter å gjøre dette på. Den enkleste og rimeligste måten å gjøre dette på er å sørge for god ventilasjon. Dette kan gjøres ved å sette inn flere ventiler, slik at luften skiftes ut. Ulempen med passiv ventilajson er at det ofte blåser og trekker mer samtidig som det er rå og fuktig luft i forbindelse med regn og dårlig vær.

Er man først på hytta og det er fuktig er det kun oppvarming og god lufting som virker. Det kan virke motstidende å fyre og lufte mye, da mye varme slipper ut, men husk at du ved å lufte får inn tørrere luft som er lettere å varme opp.

Med aktiv utskifting av inneluften får man gjerne redusert luftfuktigheten bedre. Enkle solcelledrevet ventiler med vifte er et godt alternativ. Når solen skinner trekkes kaldt fuktig inneluft ut og frisk god uteluft kommer inn. En soldrevet ventil med vifte har ingen oppvarming av luften, så effekten er begrenset i forhold til en solventilator.

En solventilator kan kraftig redusere kondens og fukt på vindu ved at den bruker solenergien til å varme opp tørr uteluft og blåse denne inn med en liten vifte. Den tørre og lett oppvarmede uteluften fortrenger våt inneluft og presser denne ut gjennom ventiler i bygget. Den oppvarmede luften tar til seg mer fuktighet fra møbler og sengetøy og blir igjen byttet ut med ny luft. solventilatoren går bare når det er sol og dermed ikke når det regner og blåser og luften ute er fuktig. en solventilator vil ofte gi kraftig lettere og tørrt sengetøy også. Siden inneluften er tøttere går det også raskere å få varmet opp hytten.

Av solventilatorer finnes det premium modeller som kan kobles til solcellestrøm/batterier og drive avfuktign også når det ikke er sol. Disse overvåker fuktighet i inneluften og uteluften og kan aktivt ventilere når uteluften er tørrere enn inneluften.

Luftavfukter
På hytter med vanlig strøm er en luftavfukter en god investering. Denne vil aktivt ta fuktighet ut av luften og sørge for tørr inneluft og tørre møbler og inventar. Maeco DD8L er et utmerket valg. Denne er ikke kompressordrevet og fungerer best når temperaturen er under 15 grader (i motsetning til konvensjonelle kompressoravfuktere). Luftavfukteren har innebygget tank, men kan med fordel plasseres ved sluk, slik at fukten renner rett ut. En Maeco DD8L luftavfukter kan trekke flere liter luft ut av en hytte hver dag og kan gjerne stå på hele tiden. Den er hydrostatstyrt og man velger selv hvor tørt man vil ha det. Strømmen som går med til å drive luftavfukteren blir til varme, slik at strøm som går til oppvarming via vanlige varmovner blir redusert. På en måte kan man da si at driftskostnaden i strøm er omtrent lik 0.

Safire hyttevarmer
Med aktiv oppvarming med en Safire hyttevarmer kan man komme til tørr og oppvrmet hytte. I hytter med problem med kondens kan Safire med fordel kobles til pipe. Safire vil da bruke rå og fuktig inneluft til forbrenningen og føre denne ut gjennom pipen. Når Safire er på vil luften i hytta blir varmet opp og trekke til seg fuktighet fra vinduer, møbler og inventar, luften trekkes etterhvert ut gjennom Safiren og erstattes med frisk og tørrere uteluft gjennom byggets ventiler. Med Safire blir dermed ikke bare luften varmere, men den blir også tørrere og forbedret inneklima.

Med tørr inneluft går det raskere å varme opp, inneklima blir bedre og man unngår dugg og kondens på vinduene. En Safire, solventilator eller luftavfukter er derfor en god investering.