Praktisk bruk av multimeter i solcelleanlegg

Pass alltid på at målepinnene er koplet riktig på multimeteret. Den sorte målepinnen skal koples til kontakten som er merket COM, ofte er denne også sort. De fleste mulitmeter har som regel flere kontakter for rød målepinne og her varierer det hvilken du skal bruke ettersom hva du skal måle. Det skilles som regel mellom om du skal måle mye ampere eller spenning.

Måling av spenning
Sett multimeteret til å måle likespenning (strek med tre bindestreker under: ⎓) inntil 200Volt. Hold den sorte målepinnen mot det ene kontaktpunktet (minus) og den røde mot det andre kontaktpunktet (pluss). Displayet vil da vise spenningen, f.eks. 12,4 Volt. En enkel måte å teste om man gjør dette riktig på er å måle på et batteri. Hold den sorte målepinnen på den negative polen på batteriet og den røde målepinnen på den positive polen. Dersom displayet viser et minustegn betyr det at du holder feil målepinne mot feil pol.

Bestemme polaritet
Sett multimeteret til å måle likespenning (DC, strek med tre prikker under) inntil 200Volt. Dersom du er usikker på hva som er pluss og minus på en ledning som kommer fra batteriet eller solcellpanelet kan du holde den røde målepinnen mot den lederen du tror er pluss og den sorte mot den lederen du tror er minus. Dersom displayet viser f.eks. 12,4 Volt har du tatt riktig. Dersom displayet viser et minustegn først (f.eks. -12,4Volt) er det omvendt (den lederen du trodde var pluss er minus og den du trodde var minus er pluss). Denne fremgangsmetoden kan benyttes for å sjekke polaritet fra både batteri og solcellepanel på feks solcelleregulator, og den kan være ekstra viktig å utføre før en kobler til enheter som ikke tåler feil polaritet (polaritetsavhengig).
Når man installerer et solcelleanlegg kan det være lurt å bestemme seg for at f.eks. sort leder/merking ALLTID er lik minus.

Måle kortsluttingsstrøm på solcellepanel
Sett multimeteret til å måle høy ampere (10A DC likestrøm, ofte merket med en vannrett strek med bindestreker under: ⎓). Flytt rød målekabel til porten merket 10A (evt. 20A på enkelte multimeter). Koble fra solcellepanelet, slik at du kun har to løse ledninger som ikke er tilkoblet noe. Hold ene målekabelen på ene kabelen fra solcellepanelet og den andre på den andre kabelen. Avhengig av sollys på panelet, panelets størrelse og solvinkel vil du få ut en verdi i ampere. Testen er derfor best å utføre under gode solforhold med panelet vinklet rett mot sola på skyfri himmel, kun da vil en se maksimal kortslutningsstrøm om panelet fungerer som det skal.
Verdien kan være enten med eller uten - (minustegn). Om den er med eller uten minustegn har ingen betydning, det har kun med hvilken målekabel (retning) du brukte på hvilken kabel fra solcellepanelet.