Sanitærvæske, Thetford Aqua Kem Lavender

kr 195,00
100+ på vårt lager
En kraftfull og høyst effektiv 2 ½ ganger konsentrert tregtflytende væske, som ikke drypper, for toalettanken.
Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

En kraftfull og høyst effektiv 2 ½ ganger konsentrert tregtflytende væske, som ikke drypper, for toalettanken. Holder avfallstanken ren og hjelper til å forhindre gassutvikling. Reduserer og motvirker dårlig lukt gjennom stimulering av de naturlige, lukthemmende bakteriene. Resultatet er en kraftig og uavbrutt lukthemmende virkning. Lengre aktiv virkning gir lavere doseringskostnad. Dosering: 50-70 ml + 2-3 liter vann. En dosering holder ca 5 dager. Flaske 780 ml.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xWnLlsqmBDY

  • Mer effekt per dråpe.
  • Mindre vekt og mindre plasskrevende.
  • Betydelig forbedret flyteevne for enklere tanktømming.
  • Flaske 780 ml som er lett å håndtere.
.

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

etsende 50miljofare 50

Fare! Inneholder: Sodium alkylbenzenesulphonate; 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL. Gir alvorlige øyeskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Samle opp spill. Avhending av innhold og beholder leveres til innsamlingssteder for farlig avfall og spesialavfall.

VarenummerK99-77N
EAN8710315025989
ProdusentThetford
Volum0,78
Tilgjengelighet48 timer
VarehusVårt lager

Kundeanmeldelser

Du anmelder: Sanitærvæske, Thetford Aqua Kem Lavender

Din rangering
Vennligst velg en av hver vurdering ovenfor.

Kanskje du også liker