Sanitærvæske Natur, 4L

kr 295,00
5+ På Vårt lager
Tåler frost og påskynder komposteringen. Sikrer luktfri toalett.
Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Tåler frost og påskynder komposteringen. Væsken er en blanding av flere bakteriestammer som til sammen raskt og effektivt starter den biologiske nedbrytningen og luktblokkeringen i toalettet. Bakteriene i sanitærvæsken er spesialisert for å produsere spesielle typer enzymer som bryter ned proteiner, kullhydrater, fett og stivelse. Dermed unngås gjæring og lukt.

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:


Fare! Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Inneholder: Kalsiumsnitrat.

 

Varenummer540705
Tilgjengelighet48 timer
VarehusVårt lager

Kundeanmeldelser

Du anmelder: Sanitærvæske Natur, 4L

Din rangering
Vennligst velg en av hver vurdering ovenfor.