Thetford, spylevannstilsettning Aqua Kem Rinse, 750 ml

kr 159,00
100+ på vårt lager
Aqua Rinse anvendes i toalettets ferskvannstank. Hjelper til å beskytte og holde toalettskålen ren. Flaske 0,75 liter.
Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett
En kraftfull og høyst effektiv 2 ganger konsentrert tregtflytende væske, som ikke drypper, for toalettanken. Aqua Rinse anvendes i toalettets ferskvannstank. Hjelper til å beskytte og holde toalettskålen ren. Parfymert. Flaske 750 ml.
 • Mer effekt per dråpe.
 • Mindre vekt og mindre plasskrevende.
 • Betydelig forbedret flyteevne for enklere tanktømming.
 • Flaske 750 ml som er lett å håndtere.
.

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

helsefare 50

Advarsel! Inneholder: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHAZOLINONE. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

  Varenummer8710315995312
  EAN8710315995312
  ProdusentThetford
  Volum0,75
  Tilgjengelighet48 timer
  VarehusVårt lager

  Kundeanmeldelser

  Du anmelder: Thetford, spylevannstilsettning Aqua Kem Rinse, 750 ml

  Din rangering
  Vennligst velg en av hver vurdering ovenfor.

  Kanskje du også liker