Sanitærvæske, Aqua Kem poser, Thetford, Blå

kr 199,00
100+ På Vårt lager
Aqua Kem Sachets - tilsetningsmiddel i porsjonsposer til avfallstanken i mobile toaletter og som erstatter saneringsvesken. Består av et vannløselig tørt pulver der man doserer en normaltank på 20 liter med en pose.
Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Aqua Kem® Sachets – tilsetningsmiddel i porsjonsposer til avfallstanken i mobile toaletter og som erstatter saneringsvesken. Består av et vannløselig tørt pulver der man doserer en normaltank på 20 liter med en pose. Vannet løser opp middelet som holder tanken frisk. Avfallsvannet farges blått og dårlig lukt ved tømming og bruk reduseres. Utmerket ved vintercamping. Inneholder 15 porsjonsposer.

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

helsefare 50 etsende 50 miljofare 50

Fare! Inneholder: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL. Posene må ikke åpnes og må ikke berøres med våte hender. Farlig ved svelging eller innånding. Irriterer huden. Gir alvorlige øyeskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke spis, røyk eller drikk ved bruk av produktet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Samle opp spill. Inneholder EUCALYPTOL(470-82-6) Kan gi en alergisk reaksjon.

Varenummer8710315030709
EAN8710315030709
FargeBlå
ProdusentThetford
Tilgjengelighet48 timer
VarehusVårt lager

Kundeanmeldelser

Du anmelder: Sanitærvæske, Aqua Kem poser, Thetford, Blå

Din rangering
Vennligst velg en av hver vurdering ovenfor.

Kanskje du også liker