Tec7 Cleaner 500ml

kr 189,00
50+ på vårt lager

Universal rengjører, avfetter og fugeglatter. Anbefales til å rense overflater før liming, til å fjerne overflødig lim og glatte fugene i etterkant.

Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Universal rengjører, avfetter og fugeglatter

  • Kan brukes på de fleste overflater - skader ikke lakk, plast, syntetiske materialer eller glass
  • Oksiderer ikke ved kontakt med lettmetaller
  • Fordamper og etterlater ingen oljefilm
  • Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360˚
  • Ideell til glatting og finish av limkanter, skjøter og fuger
  • Fjerner uherdet fugemasse og byggskum

TEC7 CLEANER er et universalt rense-, avfettings- og fugeglattemiddel med en nøytral lukt av løsemiddel. Den er sikker i bruk på de fleste overflater da den ikke inneholder aromatiske eller klorinerte løsemidler, den skader verken lakk, plast, syntetiske materialer eller glass. Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360˚, og TEC7 CLEANER fordamper fra underlaget og etterlater ingen oljefilm eller oksidlag. TEC7 CLEANER gjør det enklere å få et pent sluttresultat ved liming og fuging på synlige overflater.

Bruksområder
TEC7 CLEANER er det beste alternativet til fjerning av petroleumsbasert forurensing fra harde og jevne flater. På porøse underlag og naturstein anbefales HP CLEAN. Bruk MULTICLEAN til fjerning av organisk/naturlig forurensing som f.eks. matrester, steke-/grillfett, kaffeflekker, fingeravtrykk, naturlige fett og oljer, blyantstreker m.m.  

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter (Tec 7 Cleaner):

helsefare 50 brannfarlig 50

Fare! Hydrokarboner, C9-C10, N-alkaner, isoalkaner sykliske, 30%. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan forårsake dødlighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/ varme overflater. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv om den er tom. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrett. Oppbevares innelåst. Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperatur høyere enn 50°C / 122°F. Kaser innholdet/beholder ved et autorisert avfallsinnsamlingspunkt. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. >30% alifatiske hydrokarboner.

VarenummerT683041
EAN5414195680414
ProdusentTec7
Tilgjengelighet48 timer
VarehusVårt lager

Kanskje du også liker

Solcelle bobilpakke, 110W PREMIUM

Solcelle bobilpakke, 110W PREMIUM

Fra kr 3 240,22
Utsolgt
Limsett med cleaner og lim, TEC7 Easy Bond

Limsett med cleaner og lim, TEC7 Easy Bond

Fra kr 338,00
Solcelle bobilpakke, 160W/180W/190W PREMIUM

Solcelle bobilpakke, 160W/180W/190W PREMIUM

Fra kr 4 073,65
Solcelle bobilpakke, 160W/180W/190W, Victron SMART

Solcelle bobilpakke, 160W/180W/190W, Victron SMART

Fra kr 3 187,82
Solcellepakke for bobil, båt og caravan, 220W

Solcellepakke for bobil, båt og caravan, 220W

Fra kr 3 961,57
Solcelle bobilpakke, 320W/360W/380W, Victron SMART

Solcelle bobilpakke, 320W/360W/380W, Victron SMART

Fra kr 5 127,57
Solcelle bobilpakke, 220W, Victron SMART

Solcelle bobilpakke, 220W, Victron SMART

Fra kr 3 801,52
Solcelle bobilpakke, 220W/280W/320W PREMIUM

Solcelle bobilpakke, 220W/280W/320W PREMIUM

Fra kr 4 469,52