Limsett med cleaner og lim, TEC7 Easy Bond

Fra kr 338,00
20+ på vårt lager

Sett med lim og rensevæske for sikker festing av festebraketter til tak på båt, campingvogn og bobiler.

Tilpass pakken

Klikk for å se produkt

Velg Lim

Cleaner

Monteringsinstrukser

Brukermanual limsett

Skruer

Checked
kr 437,90
/ pakke
Sammendrag:
  Normalt sendt etter: 48 timer
  Sendes fra Norge
  Sikker betaling
  14 dagers angrerett

  Sett med lim og rensevæske for sikker festing av festebraketter til tak på båt, campingvogn og bobiler.

  Tilstrekkelig for feste av et solcellepanel (4stk Flex støttespoilere)

  Inneholder

  .

  Advarselsinformasjon for kjemiske produkter (Tec 7 Cleaner):

  helsefare 50 brannfarlig 50

  Fare! Hydrokarboner, C9-C10, N-alkaner, isoalkaner sykliske, 30%. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan forårsake dødlighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/ varme overflater. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv om den er tom. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrett. Oppbevares innelåst. Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperatur høyere enn 50°C / 122°F. Kaser innholdet/beholder ved et autorisert avfallsinnsamlingspunkt. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. >30% alifatiske hydrokarboner.

  Varenummer45634677
  ProdusentTec7
  Tilgjengelighet48 timer
  VarehusVårt lager

  Kundeanmeldelser

  Du anmelder: Limsett med cleaner og lim, TEC7 Easy Bond

  Din rangering
  Vennligst velg en av hver vurdering ovenfor.

  Kanskje du også liker