Fuktsluker, Torrbollen

kr 89,00
10+ på vårt lager

Fuktslukeren tar effektivt bort overskuddsfukt og minsker risikoen for mugg og dårlig lukt. Iddel ved vinterlagring av bobil og campingvogn, samt på hytta og i båten.

Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Fuktslukeren ”Torrbollen” - setter stopp for fukten! ”Torrbollen” tar effektivt bort overskuddsfukt og minsker risikoen for mugg og dårlig lukt. Mugg er ofte årsak til allergiske problem.

Ideell ved vinteropplag av bobiler og campingvogner. Kan også brukes i fritidshus, kjeller, jordkjeller, baderom, boder, garasje, lagerlokaler, ridestaller, omkledningsrom eller lignende fuktfølsomme steder. Gjennom å bruke ”Torrbollen” i caravan / bobil minsker behovet for energioppvarming. Ved en minskning av luftfuktigheten med 15% kan man senke temperaturen med 2,5˚C. Ettersom fukten også er bærer av dårlig lukt, forsvinner den også og man får en betydelig friskere duft i kjøretøyet. Rekker ca 1-3 måneder da refillen byttes ut. 

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

helsefare 50

Advarsel! Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hender grundig etter bruk. Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Varenummer7350000850000
EAN7350000850000
FargeBlå
Tilgjengelighet48 timer
BrukermanualNorsk
VarehusVårt lager

Kundeanmeldelser

Du anmelder: Fuktsluker, Torrbollen

Din rangering
Vennligst velg en av hver vurdering ovenfor.

Kanskje du også liker