Fuktsluker, Torrbollen, refill 1stk

kr 45,00
20+ på vårt lager

Refill til fuktslukere. Passer til de fleste fuktslukere på markedet.

Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

En refillpose holder normalt mellom 1-3 måneder avhengig av hvor fuktig luften er.

Detaljer, refill fuktsluker

  • Virkningsområde/st: 12-14 m2.
  • Torrbollsrefiller uten duft. 1 st.

 

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

helsefare 50

Advarsel! Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hender grundig etter bruk. Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Varenummer7350000854008
EAN7350000854008
FargeBlå
Tilgjengelighet48 timer
BrukermanualNorsk
VarehusVårt lager

Kundeanmeldelser

Du anmelder: Fuktsluker, Torrbollen, refill 1stk

Din rangering
Vennligst velg en av hver vurdering ovenfor.

Kanskje du også liker