Lekkasjespray 500ml

kr 229,00
20+ På Vårt lager
Avslører og lokaliserer raskt og sikkert gasslekkasjer og trykktap i rør, trykksatte system m.m. gjennom å produsere lett synlige bobler der det finnes en lekkasje.
Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Leak Finder - vannbasert gasslekkasje-søker. Avslører og lokaliserer raskt og sikkert gasslekkasjer og trykktap i rør, trykksatte system m.m. gjennom å produsere lett synlige bobler der det finnes en lekkasje. Medvirker til å beskytte omgivelsene gjennom å lokalisere utslipp av giftige og/eller forurensede gasser. Fungerer på plast, stål, aluminium og kobber.

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

helsefare 50

Advarsel! Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/ varme overflater. Røyking forbudt. Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv om de er tomme. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsmaske. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperatur høyere enn 50°C / 122°F. Kaser innholdet/beholder ved et autorisert avfallsinnsamlingspunkt.

Varenummer5412386060113
EAN5412386060113
Tilgjengelighet48 timer
VarehusVårt lager

Kanskje du også liker