iSens GLA-D Gass-, Eksos og Narkose-alarm

kr 990,00

kr 790,00
100+ på vårt lager

Gassalarm med 15års** innebygget batteri
Gla-D fra iSens vil varsle om gasslekkasjer lenge før gassen når farlige konsentrasjoner. GLA-D fra iSens er den alarmen som reagerer på flest typer gasser og samtidig drives på batteri. I tillegg varsler den om både nye og gamle narkosegasser før de påvirker deg. iSens GLA-D varsler også om en hel rekke andre gasser og dårlig luftkvalitet.
** Batterilevetiden blir mye kortere om alarmen utløses.

Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

iSens sin GLA-D gassalarm vil varsle om gasslekkasjer lenge før gassen kan brenne eller eksplodere. I tillegg varsler den om både nye og gamle narkosegasser før de påvirker deg. GLA varsler også om røyk fra ildsteder og lekkasje av giftig eksos fra varmeapparater etc. Sensoren overvåker i tillegg tilstanden til luften. Mennesker, dyr, planter, ildsteder, kokeapparater, lys og varme forbrenner oksygenet i luften og produserer karbondioksid og kullos. Grenseverdien for arbeidsmiljøet er bare 0,5% CO2. Alarm skjer hvis grensen overstiges. GLA sørger for god luftkvalitet, helse og sikkerhet over lang tid, uten installasjon og strømforsyning.

 

 

Ny norsk teknologi

GLA-D er en gass lekkasje alarm basert på ny norsk patentbeskyttet teknologi fra iSens. Teknologien muliggjør deteksjon av flere ulike typer gasser med samme sensor. Sensoren kan derfor testes på en unik enkel og sikker måte med bruk av pusteluft (karbondioksid). Egen testing er det som skaper størst sikkerhet. Den nye teknologien har en selvrensende effekt som muliggjør  inntil 3 ganger så lang levetid som andre alarmer (optisk eller kjemisk).  Elektronikken er laget for å oppnå ultralav energibruk. GLA vil derfor kunne virke i hele 15 år uten batteriskift, strøm, adaptere eller ladere. Dette sparer miljøet og gir sikker varsling selv ved strømbrudd.

GLA-D er ideell for hjem, hytte, camping, båt, reiser og andre steder uten strøm eller hvor ledninger er uønsket.

Propan og andre brenngass

GLA vil oppdage alle LPG brenngasser, som propan og butan. Disse er tyngre enn luft. En gasslekkasje kan komme fra gasspeis, grill, kokeapparat, gassovn og andre apparater. GLA vil gi en alarm lenge før konsentrasjonen av gass er høy nok til å kunne antenne.

Bruk ALDRI en brennbar gass konsentrasjon til testing, hverken fra lighter eller gassbrenner. Vanlige gassalarmer er ikke laget eksplosjonssikker (EX merket). De skal varsle når gasskonsentrasjonen er ca 1%. Testing med høyere konsentrasjoner kan medføre feil og gi eksplosjon.

GLA har en unik enkel og sikker måte å teste hele alarmen på uten bruk av brennbar gass.

Husgass

Den nye gassalarmen GLA-D (Domestic) detekterer Husholdningsgass, Biogass og Hydrogen.

Husgass er ofte fast installert i hus nedover Europa. Gassen er som regel (rå) Naturgass eller Metan, som er lettere enn luft. Husgass brukes normalt til oppvarming, varmtvann og matlaging. Biogass inneholder også mest Metan.

GLA-D detekterer i tillegg Hydrogen, som forventes å bli et meget vanlig brennstoff i fremtiden.

Varsler om narkosegasser i bobiler

Narkosegass har frem til nyere tid vært av typen kloroform og eter. I dag brukes luktfri gass av ulike typer fluraner. GLA-D gassalarm er trolig den eneste alarmen på markedet i dag som varsler om både gamle og nyere typer narkosegass. Alarmen vil varsle i god tid før påvirkning.

Varsler om eksos

Eksos kan komme fra motorer og lekkasje i diesel og gass varmeapparater, kjøleskap, kokeapparat etc. Eksos er spesielt farlig når du sover.

Eksos inneholder mange ganger så mye karbondioksid CO2 enn kullos CO. Et høyt nivå av karbondioksid vil medføre bevisstløshet før kullos medfører forgiftning. Det gir derfor bedre sikkerhet å detektere eksos med karbondioksid.

GLA varsler om karbondioksid allerede ved 5000ppm. Dette tilsvarer 25ppm giftig kullos i eksos fra en diesel motor/varmer. Mindre andel kullos ved åpen varme og brann. Grensen for norsk arbeidsmiljø er 5000ppm CO2 og 25ppm CO for å unngå nedsatt ytelse og helse. GLA varsler når denne grensen overstiges. Dette er lenge før konsentrasjonen er farlig, selv om eksos kan oppleves svært ubehagelig ved denne konsentrasjonen.

Varsler om røyk

Røyk kan komme fra ildsteder, pipe og brann.

GLA-D varsler om karbondioksid CO2 allerede ved 5000ppm. Dette tilsvarer mindre enn 25ppm giftig kullos CO i røyk fra åpen varme og brann. Grensen for norsk arbeidsmiljø er 5000ppm CO2 og 25ppm CO for å unngå nedsatt ytelse og helse. GLA varsler når denne grensen overstiges. Dette er lenge før konsentrasjonen er farlig, selv om røyk kan oppleves svært ubehagelig ved denne konsentrasjonen.

GLA er ikke offentlig godkjent som røykvarsler. Enkelte røykvarslere kan detekterer lavere konsentrasjoner av røyk enn GLA.

Varsler ved dårlig luftkvalitet

GLA er spesielt laget for å overvåke kvaliteten på luften du puster inn dag og natt. GLA vil i hovedsak overvåke konsentrasjonen av karbondioksid CO2 i luften, men vil også reagere på enkelte andre gasser. Den er derfor en multisensor, spesielt godt egnet til å sjekke om luften har bra nok kvalitet. Karbondioksid produseres av mennesker, dyr, planter, ildsteder, gassovner, lys og varmeapparater. Norsk arbeidsmiljønorm for karbondioksid CO2 i luften har en grense på 0,5%. Et høyere nivå vil kunne påvirke din ytelse, helse og velvære. GLA vil varsle med en alarm og rød LED hvis nivået på CO2 overstiger anbefalt grense.

Falsk alarm

Hver eneste alarm testes av produsent med og uten gass før de leveres. Vi beklager derfor hvis det skulle ha skjedd noe med enkelte alarmer underveis, eller om det oppstår problemer med plassering av alarmen.

 • FEIL PLASSERING - Av de alarmene som vi får i retur virker halvparten helt fint når vi tester dem. De har derfor ikke vært plassert på et egnet sted. Det er en sjekkliste for dette i bruksanvisningen kapittel 3. Den mest vanlige feilen er at alarmen blir utsatt for sol eller kald trekk. Ved rask endring av temperatur vil alarmen kunne gå. Den vil si fra om den ikke liker plasseringen. Prøv en annen plassering, eksempelvis på gulvet i et hjørne eller under et møbel, upåvirket av dører og vinduer. GLA virker selv om alarm skjer. Men feil plassering kan forårsake at batteriene tømmes fortere enn normalt.
 • FYSISK MEDFART -For den andre halvparten av returnerte alarmer finner vi som regel tegn på hard fysisk medfart. Dette kan forårsake at fabrikkens innstilling flytter seg en smule. Alarmen virker selv om dette skjer, men kan ha blitt for følsom. Dette kan testes med å legge alarmen i en liten plastpose, pust rolig inn gjennom en av sidene på alarmen for å fylle den og posen med pusteluft, og lukk posen. LED bør blinke minst 1-2 ganger før alarmen går, normalt innen 5-6 ganger, avhengig av hvor fort posen fylles. Hvis alarmen har blitt for følsom må den byttes til en ny. Husk å lufte alarmen godt før den tas i bruk igjen.

Temperatur

GLA-D er testet for temperaturer fra –20°C til +40°C. Det er et krav for CE merking. Likevel anbefaler vi at alarmen brukes i området fra +5°C til +35°C, som vil tilfredsstille de fleste bruksområder. Dette er for å unngå kondens ved vekslende lav temperatur, som kan forkorte levetiden til all elektronikk.

Gassalarm for hytter uten strøm

Ved ankomst kan det være minusgrader i hytta. Brukes det gass til oppvarming bør alarmen skrus på og sjekkes først. Ved oppvarming er lufta tørr og det er derfor liten fare for kondens. Når hytta forlates bør alarmen skrus av, og legges ved gassens stengeventil for å huske å skru den på igjen. Ønsker du maksimal levetid kan alarmen lagres i en diffusjonstett boks (matboks), gjerne sammen med en liten pose med silica gel.

Produkt data

GLA-D detekterer lekkasje av Propan, Butan  og andre tunge brenngasser lenge før gassen kan antenne. GLA varsler om eksos og røyk før livsfare inntrer. GLA varsler også om både gamle og nye typer narkosegasser før påvirkning skjer. I tillegg overvåker GLA luftkvaliteten før nedsatt ytelse og helseplager oppstår. GLA har en ny teknologi som er basert på akustikk, mens andre sensorer som regel er basert på optisk NIR. Dette gir en rekke fordeler. Flere typer gass kan detekteres med en og samme sensor. Teknologien krever mindre elektronikk og strøm. Levetiden kan økes betydelig.

 • Materialer: ABS boks og PVC emballasje
 • Utvendig mål: 110x80x30mm
 • Farge: Hvit med sorte sidekanter og front
 • Montering: Silikon bein (festehull for skruer)
 • Vekt: Ca 120g
 • Betjening: OFF-ON bryter i front
 • Gasstyper:
  • LPG: Propan, Butan, Husgass (metan, naturgass, biogass, hydrogen)
  • Eksos/Røyk: CO2 (CO indirekte)
  • Narkosegass: Kloroform, Eter, Fluraner
 • Deteksjonsgrenser: 10-15% av LEL (Lower Explosion Limit)
 • Eksos og røyk 5000ppm CO2 (ca 25ppm CO)
 • Narkosegass ca 1000ppm.
 • Deteksjonstid: 5 sekunder intervall. LED blink indikator
 • Reaksjonstid: 10 sekunder (med logisk sjekk av feil)
 • Varslingsmodus: Rødt LED lys i front og Alarm
 • Alarmnivå: >85dB ved 1m (2,7kHz) pulset 5 sekunder på/av
 • Alarmtid: 90 minutter totalt (full energikilde)
 • Feilsignal: LED slutter å blinke, alarm går.
 • Måleteknikk: Akustisk
 • Testing: Smart sikker testfunksjon med CO2 (pusteluft)
 • Bruksområde anbefalt: Stabil temperatur, uten raske endringer (5-35°C)
 • Oppbevaring anbefalt: Tørr luft, uten kondens (-20 til +40°C)
 • Energikilde: Litium 3-6Vdc
 • Levetid Energikilde: Inntil 15 år** (estimert fra målt strømforbruk, dersom alarmen utløses, blir batterilevetiden kortere)
 • OBS! Alarm vil påvirke levetiden på batteriet.
 • Norsk bruksanvisning iSens GLA-D

GLA-D har en innebygget automatisk kalibrering. Dersom GLA har vært utsatt for en høy gasskonsentrasjon (over tid), bør den plasseres et sted uten gass (utendørs) noen døgn slik at den får nullstilt seg. Dersom en gasslekkasje er svært liten og varer over en lengre tidsperiode vil den automatiske kalibreringen kunne gjøre at GLA varsler ved en konsentrasjon som er litt høyere enn opprinnelig kalibrert. Normalt vil en svært liten gasslekkasje håndteres av naturlig ventilasjon i rommet. GLA er konstruert for å varsle ved plutselig uhell hvor konsentrasjonen stiger relativt raskt, fra null.

** Batterilevetiden vil avhenge av ma. faktisk bruksmønster, temperatur og antall alarmer. Husk å slå av alarmen når hytten, båten, bobilen etc. ikke er i bruk. Dersom alarmen går og blir stående i alarm-modus, kan det tømme batteriet. Tomt batteri dekkes ikke under garanti eller reklamasjon.

VarenummeriSens-GLA-D
ProdusentiSens
FargeHvit
Tilgjengelighet48 timer
BrukermanualNorsk
VarehusVårt lager

Kundeanmeldelser

Du anmelder: iSens GLA-D Gass-, Eksos og Narkose-alarm

Din rangering
Vennligst velg en av hver vurdering ovenfor.