Varmeolje. 4L

kr 199,00
1-5 På Vårt lager
Varmeolje er en ekstra ren brenselolje til alle koke og varmeapparater.
Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Varmeolje er en ekstra ren brenselolje til alle koke og varmeapparater.

Viktig:
Tørk bort eventuelt olje-søl før ovnen tennes.

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

kronisk helsefare 50

Fare! Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. VED SVELGING: IKKE fremkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ved hudirritasjon: søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Varenummer1958
Tilgjengelighet48 timer
VarehusVårt lager

Kanskje du også liker

Safire Brenner, komplett 2000A

Safire Brenner, komplett 2000A

kr 1 495,00
Panelovn HomeLine HLHW-800, WiFi

Panelovn HomeLine HLHW-800, WiFi

kr 1 095,00
Safire GSM fjernstarter - 1287B

Safire GSM fjernstarter - 1287B

kr 3 690,00
Ring hytta varm - Hovedenhet - 4G, EM4-016-Y
Rabatt

Ring hytta varm - Hovedenhet - 4G, EM4-016-Y

kr 1 589,00

kr 1 439,00
Lampeolje. 1L

Lampeolje. 1L

kr 89,00
Ring hytta varm - TK10 SLAVE

Ring hytta varm - TK10 SLAVE

kr 245,00