Rengjøringsmiddel for Melamin

kr 129,00
10+ på vårt lager
Rengjøringsmiddel for melamin. Tar bort missfarging som dannes når kaffekopper og tekoppar får stå uoppvasket.
Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Rengjøringsmiddel for melamin. Tar bort missfarging som dannes når kaffekopper og tekoppar får stå uoppvasket.

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

helsefare 50 etsende 50

Fare! Farlig ved svelging. Gir alvorlige øyeskader. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller. Ikke spis, røyk eller drikk ved bruk av produktet. Vask hendene godt etter bruk. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. Oppbevares på et tørt sted og med temperatur ikke over 40°C. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.Inneholder: >30% Oksygen basert blekemiddel (Sodium Carbonate Peroxyhydrate).

Varenummer4024374600013
EAN4024374600013
MaterialeMelamin
Tilgjengelighet48 timer
VarehusVårt lager

Kundeanmeldelser

Du anmelder: Rengjøringsmiddel for Melamin

Din rangering
Vennligst velg en av hver vurdering ovenfor.