Lampeolje. 1L

kr 159,00
20+ på vårt lager
Lampeolje er for bruk i oljelamper og koke/varmeapparater som er oljebasert.
Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Lampeoljen gir høy flamme og godt lys i alle typer parafinlamper og parafinbrennere. Lampeoljen avgir ingen lukt, røyk eller sot ved bruk. Kan benyttes både inne – og utendørs. Tåler frost helt ned til –20 minusgrader.

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

kronisk helsefare 50

Fare! Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. VED SVELGING: IKKE fremkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ved hudirritasjon: søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

VarenummerKEM FK330
EAN7021110120184
Volum1
Tilgjengelighet48 timer
VarehusVårt lager

Kanskje du også liker