Lampeolje. 1L

kr 89,00
20+ På Vårt lager
Lampeolje er for bruk i oljelamper og koke/varmeapparater som er oljebasert.
Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Lampeoljen gir høy flamme og godt lys i alle typer parafinlamper og parafinbrennere. Lampeoljen avgir ingen lukt, røyk eller sot ved bruk. Kan benyttes både inne – og utendørs. Tåler frost helt ned til –20 minusgrader.

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

kronisk helsefare 50

Fare! Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. VED SVELGING: IKKE fremkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ved hudirritasjon: søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Varenummer4703
EAN7021110120184
Tilgjengelighet48 timer
VarehusVårt lager

Kanskje du også liker

Safire Brenselstank 30 liter - 3061

Safire Brenselstank 30 liter - 3061

kr 480,00
Skotørker HomeLine LBH-07 350W

Skotørker HomeLine LBH-07 350W

kr 495,00
Safire Brennerteppe - 1001

Safire Brennerteppe - 1001

kr 279,00
Safire Glødeplugg - 1003

Safire Glødeplugg - 1003

kr 395,00
Panelovn HomeLine HLHW-800, WiFi
Rabatt

Panelovn HomeLine HLHW-800, WiFi

kr 1 195,00

kr 1 095,00
Ecofan 810 Nikkel KBX, normal

Ecofan 810 Nikkel KBX, normal

kr 1 549,00