Månedlig arkiv: Februar 2017

 1. Watt og Lumen

  En enkel tabell som viser sammenhengen mellom lumen og wattstyrke på gammeldagse glødepærer. Dette gjør det enklere å sammenlikne lysstyrken fra LED pærer med glødepæren man er vant til.

  Sammenlikning av lysstyrke fra Led pærer og glødepærer

  Wattstyrke og lumen ordinære glødepærer.
  Les mer »
 2. Multimeter

  Et multimeter er et svært godt verktøy til feilsøking og installasjon i et solcelleanlegg. I dette innlegget har vi derfor tatt for oss noen eksempler på enkel praktisk bruk av et multimeter i solcelleanlegg.

  Les mer »
 3. Typiske problemer og løsninger

  Noen fallgruver er det greit å passe seg for i et solcelleanlegg. Det er også grei å ha oversikt over typiske problemer og årsaker. Her har vi listet opp noen enkle tips.

  Jeg får ikke noe lading fra solcellepanelet
  Ofte opplever vi at man kopler pluss og minus fra solcellepanelet feil. Det første du derfor bør sjekke (selv om du tror du har gjort dette riktig) er å sjekke at + fra solcellepanelet er koplet til + på laderegulatoren og at - fra solcellepanelet

  Les mer »
 4. Om AGM batterier

  Litt om fordeler og ulemper med AGM batterier kontra andre batterityper.

  AGM batterier er den batteritypen som ofte foretrekkes i solcelleanlegg. I AGM batterier er ikke elektrolytten flytende i syreform, slik som i vanlige bilbatterier eller fritidsbatterier. I stedet er den bundet i spesielle glassfibermatter som ligger rundt blyplatene. Dette gir en svært robust konstruksjon, uten fare for syrelekkasje (selv om det skulle gå hull på batteriet). Samtidig blir batteriet mye

  Les mer »
 5. Beregning av forbruk og batterikapasitet

  Når man skal beregne størrelse på et solcelleanlegg er det viktig å kunne beregne forbruket og batterikapasiteten. Her gir vi en oversikt over hvordan man enkelt beregner dette.

  Les mer »
 6. Beregning av lading fra et solcellepanel

  Solcellepanelene skal sørge for at batteribanken er fulladet til ditt neste besøk på hytta. Strømproduksjonen til et solcellepanel er svært avhengig av været og hvor mye sol som kommer på solcellepanelet. Her har vi laget en liten oversikt over hvor mye lading man kan forvente til de ulike årstidene.

  Les mer »
 7. Antenner og forsterkere

  Når radio eller TV står innendørs kan radio og TV signalene bli for svake til å få inn et godt nok signal. Da må man sette opp en uteantenne. Forholdene utendørs kan også variere og det kan være nødvendig å sette opp ekstra forsterkere. Bruker man forsterker, trenger man også strøm og må kople opp en strømforsyning på antennekabelen. Nedenfor går vi gjennom noen av de mest aktuelle oppsettene.

  Les mer »