Bio Cool - Clean my water tank, rengjøring av vanntank

kr 169,00
50+ på vårt lager
Rengjør vanntanker og vannsekker samtidig som den fjerner mikroorganismer. Egnet for alle både plast- og aluminiumtanker.
Normalt sendt etter: 48 timer
Sendes fra Norge
Sikker betaling
14 dagers angrerett

Rengjør vanntanker og vannsekker samtidig som den fjerner mikroorganismer. En tablett til fire liter vann. Doser tabletter i forhold til tankvolum og fyll opp med vann, vent i minst seks timer. La filter og slanger være tilkoblet i perioden. Tøm ut oppløsningen og fyll på med ferskt vann. Egnet for alle både plast- og aluminiumtanker. Forpakning, 50 tabletter, rekker til 200 liter.

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

helsefare 50 etsende 50

Fare! Inneholder: Natriumperkarbonat, >30% Syrebaserte blekemiddel. Farlig ved svelging. Gir alvorlige øyeskader. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke spis, røyk eller drikk ved bruk av produktet. Bruk vernebriller/ansiktmaske. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Avhending av innhold og beholder leveres til godkjent miljøstasjon

Varenummer7392059335305
EAN7392059335305
Tilgjengelighet48 timer
VarehusVårt lager

Kundeanmeldelser

Du anmelder: Bio Cool - Clean my water tank, rengjøring av vanntank

Din rangering
Vennligst velg en av hver vurdering ovenfor.

Kanskje du også liker