Temperatursensorer

Temperatursensorer tillater å peile rommet der sensoren er plassert for å fange opp den faktiske temperaturen. Svært praktisk dersom en har en batteribank plassert et annet sted (eksempelvis adskilt/isolert rom) enn der laderegulatoren står og temperaturene er ulike.

5 varer