Monteringssystem for skrått tak

Det finnes mange ulike monteringssystemer, men det mest vanlige for bolighus er skinnesystemer for skrått tak. Prinsippet for disse er at takfester av ulike sorter, avhengig av type tak , skrus fast i taket (normalt med cc 60cm). Langsgående horisontale skinner vil så festes til takfestene, og selve panelene vil så klemmes til skinnene. Normalt vil det være to skinner per rekke med solcellepaneler, men i utsatte installasjoner kan flere skinner benyttes. Panelene monteres så stående på skinnene for å få minst mulig spenn mellom festepunktene. Skinnene legges også slik at spennet mellom de ikke blir for langt, samtidig som paneloverheng over øverste og under nederste skinne ikke blir for mye.

Ved en sånn montering måler du den horisontale lengden på taket, trekker fra endeklemmer (før første og etter siste panel), og deler denne på målet til kortsiden av solcellepanelet + mellomklemme. Så rundes svaret av nedover.

Eksempel: 12m langt tak, 210x104 cm solcellepanel og 2cm klemmer. (12 - 0,02) / (1,04 + 0,02) = 11,30. Det vil derfor være plass til 11 paneler.  Neste steg vil være å finne minimum skinnelengde, og det gjøres enkelt ved å gange antall panel med bredden av hvert panel inkl plass for klemme.
Eksempel: 11 panel på 210x104cm. 11 x (1,04 + 0,02) = 11,66 + 0,02 (endeklemme) = 11,7m
I de aller fleste systemer vil det være nødvendig å skjøte skinnene, en enkel måte å finne antall skjøter vil derfor være å dele total lengde på lengden av en enkelt skinnedel og runde nedover.
Eksempel: 11,7m / 4,2m = 2,79 (dvs 2 skjøter). Flere skjøter kan være nødvendig dersom det brukes skinnekapp.

For å finne antall takfester som skal holde skinnen, deles minimumskinnelengde på 60cm som er normal avstand mellom takfestene. Svaret rundes av nedover og det legges til 2 (start og slutt).

Eksempel: 11,7 / 0,6 = 19,5. Dvs 21 takfester pr skinne.

Siden det trengs 2 skinner pr rad, vil det i eksempelet være nødvendig med minst 23,4m med skinner, 4 skjøter og 42 takfester.

Til slutt må det velges riktige klemmer som skal holde panelene. Disse er ofte oppgitt med et mål, som skal stemme med rammetykkelsen på panelene som skal festes.
Systemer har ofte egene klemmer for start/slutt (endeklemmer) og andre mellom panelene (midtklemmer). For å enkelt finne antallet, vil det alltid være nødvendig med 2 x (antall skinner) med endeklemmer og (antall skinner) x (antall panel - 1) med midtklemmer.

Eksempel: 2 x 2 = 4 endeklemmer, 2 x (11 - 1) =  20 midtklemmer.

Alt dette vil være deler nok til en rad med paneler, For å finne antall rader må det horisontale målet på taket deles på målet til langsiden av valgt socellepanel. Svaret kan så rundes av nedover.
Eksempel: 4,6m / 2,1m = 2,19. Det vil være plass til 2 rader, og alle deler kan ganges med 2.

 

Se vårt monteringssystem for skrått tak: https://www.sparelys.no/butikk/solenergi/monteringssystem-skratt-tak

 

 

Monteringssystem for flatt tak eller bakke

Skinnesystem for flat installasjon ligner mye i prinsipp på systemet for skrått tak, men det er noen forskjeller. Hver panelrekke blir fortsatt klemt fast av klemmer på normalt to horisontale skinner, men her slutter også likheten. Panelene plasseres i en slik installasjon liggende horisontalt, støttestag løfter opp skinnene slik at solvinkel blir bedre og hele systemet blir normalt holdt nede ved hjelp av ballast. Dette gjør at det fint kan plasseres på et flatt tak der det ikke er ønskelig å skru gjennom takbelegget. Alternativt kan ballast byttes ut med tilpasset fundamentering, om systemet plasseres på bakken.
For å avgjøre hvor mange paneler som kan plasseres pr rad, deles tilgjengelig bredde minus endeklemmer på målet til langsiden av solcellepanelet + mellomklemme. Så rundes svaret av nedover.

Eksempel: 12m bredt tak mot sør, 210x104 cm solcellepanel og 2cm klemmer (12 - 0,02) / (2,10 + 0,02) = 5,65. Det vil derfor være plass til 5 paneler pr rad.

Neste steg vil være å finne ut hvor mange rader det er plass til, og det gjøres forenklet ved å ta tilgjengelig lengde bakover minus en rad og plass til ballast (før første og etter siste rad) og dele dette på kortside panel + avstand mellom radene. Svaret rundes av nedover så legges første rad til igjen. Nødvendig avstand mellom radene er avhengig av vinkel på panelraden, og ofte er ca 1m et godt utgangspunkt. Denne avstanden er for å forhindre at raden bak havner i skyggen til raden forran når solen står lavt på himmelen.

Eksempel: 12m tilgjengelig bakover, 210x104cm solcellepanel og 1m avstand. (12 - 1,04 - 0,6) / (1,04 + 1) = 5,07 + 1. Det vil være plass til 6 rader bakover med panel. Totalt vil det bli plass til 30 paneler.

For å finne ut total mengde med skinner og støtteben, må også skinnene som går bakover i systemet regnes ut. Det vil alltid være en på hver ytterende mens anbefalt avstand mellom de i midten kan varierere mellom systemer. For å finne antall slike skinner deles total bredde på en rad med anbefalt avstand. Svaret rundes av nedover, og to ytterskinner legges til.
Eksempel: 5 paneler i en rad, 210x104cm solcellepanel og 2cm klemmer. 2m anbefalt avstand mellom skinnene. Først må radbredden regnes ut 5 x (2,10 + 0,02) = 10,6m + 0,02 (endeklemme) = 10,62m Så kan antall skinner bakover regnes ut 10,62 / 2 = 5,31. Det vil være behov for 7 skinner bakover i systemet (5 + 2).

Nå kan antall meter med skinne regnes ut, dette er antall skinner bakover x lengden bakover + antall rader x radbredde x 2 (skinner pr rad). Lengden bakover er radbredde + ((antall rader - 1) x (panelbredde + radavstand)). Det skal også legges til skinne for ballast rett før første og rett etter siste rad.

Eksempel: Radbredde 10,62m og 6 rader med 1m avstand. 210x104cm solcellepanel. Lengden bakover er 1,04 + ((6 - 1) x (1.04 + 1)) = 11,24m + 0,8m (ballast før og etter). Total mengde skinne blir (12,04m x 7) + (6 x 10,62m x 2) = 84,28m + 127,44m = 211,72m.

For å finne antall nødvendig skjøter, disse kan være forskjellige avhengig av plassering, må de ulike skinnelengdene deles på tilgjengelig skinne.
Eksempel: 6 rader med bredde 10,62m og 7 skinner bakover med lengde 12,04m. Tilgjengelig skinne 4,2m. Antall skjøter pr rad blir 10,62m / 4,2m = 2 skjøter x 2 (skinner pr rad) = 4 skjøter pr rad. Totalt 24 underliggende skjøter. 12,04m / 4,2m =  2 skjøter x 7 (skinner bakover) = 14 overliggende skjøter. Flere skjøter kan bli nødvendig dersom skinnekapp skal benyttes.

Antall støtteben (som lager vinkel på hver rad) vil være antall rader x antall skinner bakover.
Eksempel: 6 rader og 7 skinner bakover. 6 x 7 = 42 støtteben.

Klemmer regnes ut ved å gange antall rader med 4 endeklemmer og 2 x (antall panel pr rad - 1) med midtklemmer.

Eksempel: 6 rader og 5 paneler pr rad.  6 x 4 = 24 endeklemmer, 6 x (5 - 1) =  24 midtklemmer.

Ballast må beregnes ut fra nødvendig vindlast. Normalt vil det være minst vekt framme før første rad, litt mer men lik vekt mellom alle påfølgende rader, og mest vekt bakerst bak siste rad. Antall ballastholdere vil være antall rader + 1 x antall skinner bakover x 2 (2 holdere pr punkt).
Eksempel: 6 rader og 7 skinner bakover. (6 + 1) x 7 = 49 ballastpunkter x 2 =  98 ballastholdere.

 

Se vårt monteringssystem for flat installasjon: https://www.sparelys.no/butikk/solenergi/monteringssystem-flatt-tak