Betingelser rabattavtale

Betingelser rabattavtale

I  tillegg til våre generelle betingelser gjelder følgende for våre kunder med rabattavtale

 

Reklamasjon/bytte av varer
Erstatningsvarer sendes normalt ut ved neste ordre.

Manglende betaling/inaktiv konto
Ved manglende betaling ved forfall, kan rabattavtalen sies opp uten videre varsel.
Dersom brukerkontoen er innaktiv og det ikke har vært logget inn på lengre tid, kan brukerkontoen gjøres om til standard brukerkonto uten rabattavtale. Dersom rabattavtalen har blitt sagt opp eller kontoen blitt omgjort til standard brukerkonto, kan det søkes på nytt om rabattavtale.